Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity
Fakulta elektrotechniky a informatiky
   
Označenie projektu: DAAD/2011-19T4
Anglický názov: Metal oxide nanostructured arrays for gas sensing
Doba riešenia: 01.01.2011-31.12.2012
Koordinátor projektu: prof. Ing. Ivan Hotový, DrSc. 
   
Označenie projektu:   DAAD/2011-2012
Anglický názov: Nanostructured Materials for Advanced Technological Applications 
Doba riešenia:   01.01.2011-31.12.2012 
Koordinátor projektu: doc. Ing. Marián Veselý, CSc. 
   
Zdroj: databáza "Prehľad projektov AIS STU".