Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity
                 
Strojnícka fakulta    
       
Označenie projektu: 3CE278P3     
Anglický názov: Central Europe Repair and Re-use Centres and Networks 
Slovenský názov: Central Europe Repair and Re-use Centres and Networks   
Doba riešenia: 01.04.2011 - 31.07.2014
Koordinátor projektu: prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
              
           
                
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
                  
Označenie projektu: 3CE368p1
Anglický názov: Innovative value chain development for sustainable plastics in Central Europe    
Slovenský názov: Rozvoj inovatívneho hodnotového reťazca pre udržateľné plasty v Centrálnej Európe
Doba riešenia: 01.07.2011 - 31.03.2014
Koordinátor projektu: prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc.
           
              
Zdroj: databáza "Prehľad projektov AIS STU".