Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity
       
Stavebná fakulta  
   
  
Označenie projektu:    5A40 AFRC
Anglický názov:    Characterisation of natural  mineral based catalyst fromAfghanistan
Slovenský názov:   Charakterizácia katalyzátora na báze prírodných minerálov z Afganistanu.
Doba riešenia:    01.01.2012 - 31.12.2014  
Program:    SlovakAid 
Koordinátor projektu:   doc. Ing. Juma Haydary, PhD. 
   
Označenie projektu:    ESF - EC - 0009 - 10 
Anglický názov:    Geometric representations and symmetries of graphs, maps and
other discrete structures with applications in science.
Slovenský názov:  Geometrické reprezentácie a symetrie grafov, máp a iných
diskrétnych šktruktúr s aplikáciami vo vede. 
Doba riešenia:  01.05.2011 - 30.04.2014
Program:  ESF
Koordinátor projektu:  prof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc.
     
       
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie    
  
 
Označenie projektu: 19T6  
Anglický názov: Cooperativeness in spin crossover systems
Slovenský názov: Cooperativeness in spin crossover systems
Doba riešenia: 01.01.2012 - 31.12.2013
Program: DAAD
Koordinátor projektu: prof. Ing. Roman Boča, DrSc.
   
Označenie projektu:  ESP.EAP.SFPP 984087
Anglický názov:  Development and installation of early warning system to ensure a safe drinking
water quality and improve risk assesment and prevention in Novi Sad Municipality.  
Slovenský názov:  Vývoj a inštalácia systému skorého varovania na zabezpečenie kvality pitnej vody,
zlepšenie odhadu rizík a prevencie v Novom Sade, Srbsko. 
Doba riešenia:  01.06.2011 - 30.05.2014 
Program:  NATO 
Koordinátor projektu:  doc. Ing. Ivan Špánik, PhD. 
   
   
Materiálovotechnologická fakulta      
   
Označenie projektu:   NV Bekaert SA 
Anglický názov:   Research and development of advanced materials, processing and automation
technologies for direct manufacturing and application  
Slovenský názov:  Research and development of advanced materials, processing and automation
technologies for direct manufacturing and application    
Doba riešenia:   01.09.2011 - 31.08.2014 
Program: neuvedený 
Koordinátor projektu:   doc. Ing. Martin Kusý, PhD.  
   
   
       
Zdroj: databáza "Prehľad projektov AIS STU".