Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity
          
Stavebná fakulta    
   
Označenie projektu: ROSEMAN - SK - AT - 2007 - 2013
Anglický názov: Cross Border Road Safety Management 
Slovenský názov: Manažment bezpečnosti cestnej premávky v cezhraničnom regióne
Doba riešenia: 01.03.2009 - 28.02.2012
Koordinátor projektu: prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.
            
Označenie projektu: ITMS - N - 00127
Anglický názov: Region Bratislava - Wien - Study of Mobility Behaviour
Slovenský názov: Región Bratislava - Viedeň - Štúdie mobilitného správania
Doba riešenia: 01.11.2011 -  31.12.2014
Koordinátor projektu: prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD. 
       
Označenie projektu: VKM- AT - SK - N- 00043
Anglický názov: Transport model AT - SK
Slovenský názov: Dopravný model AT - SK
Doba riešenia: 01.10.2009 - 30.09.2012
Partneri: AT, Technical Universität Wien
Koordinátor projektu: prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.
    
  
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
 
Označenie projektu:  HUSK/1101/1.2.1/0318 
Anglický názov:  Chemical processes of utilisation of biomass from Slovak-Hungarian frontier region.
Slovenský názov:  Chemické postupy zužitkovania biomasy v slovensko-maďarskom pohraničnom regióne
Doba riešenia:  15.08.2012 - 14.08.2014
Koordinátor za STU:   prof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSC.
   
   
Zdroj: databáza "Prehľad projektov AIS STU".