Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
   
Označenie projektu:   NATO Project No SfP 977983 
Anglický názov: Minimisation of Pesticide Residues in Processed Products and the Environment 
Slovenský názov: Minimalizácia rezíduí pesticídov v spracovaných produktoch a v životnom prostredí 
Doba riešenia:  01.02.2003  - 30.09.2006
Koordinátor projektu: Greece, National Agriculture Research
Foundation (NAGREF)
Koordinátor za STU: Prof. Ing. Eva Matisová, DrSc. 
   
Fakulta elektrotechniky a informatiky
 
Označenie projektu:  CBP.EAP.RIG.981521 
Anglický názov: Ab-initio approach to conducctance of quantum junctions accounting for dynamical correlation of electrons
Slovenský názov: Ab-inition prístup k výpočtu vodivosti kvantových spojov
Doba riešenia: 10.12.2004  - 31.12.2007
Koordinátor projektu: Ing. Peter Bokes