Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity
Fakulta architektúry  
   
Označenie projektu: CZ/40/B/P/PP/168014 
Anglický názov:  Lifelong educational Project on Brownfields 
Slovenský názov: LEPOB Celoživotné vzdelávanie v oblasti regenerácie brownfields 
Doba riešenia:  01.10.2004 - 31.03.2006  
Koordinátor projektu: Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební 
Koordinátor za STU:  doc. Petríková Dagmar, PhD. 
   
Stavebná  fakulta                                          
 
Označenie projektu: EURING
Anglický názov: Development of ICT supported, flexible training to enable designers to apply Eurocodes in accordance with the national regulations of different member state
Slovenský názov: Vývoj počítačovo podporovaného, flexibilného vzdelávania, ktoré umožní projektantom používať Eurokódy v súlade s národnými predpismi jednotlivých členských štátov
Doba riešenia: 01.10.2006 - 30.09.2008
Koordinátor projektu: University of Sheffield
Koordinátor za STU:  Ing.Rudolf Ároch, PhD.
Ing. Magdaléna Štujberová, PhD.