Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Strojnícka fakulta
Označenie projektu:  COST B22 
Anglický názov:  Advanced Approach to Mathematical Modelling in Development if Antiparasitic Drugs 
Slovenský názov:  Sofistikovaný prístup ku matematickému
modelovaniu pri vývoji antiparazitárnych liečiv 
Doba riešenia:  01.01.2003  - 31.12.2008  
Partneri: Slovakia, ÚEF SAV Bratislava 
  Italy, Instituto of Microbiologia dell´Universita di Milano 
  Italy, Facolta di Farmacia dell´Universita di Siena
  ČR, Karlova univerzita Praha
  Slovakia, Univerzita Komenského Bratislava
Koordinátor projektu:  doc. Ing. Ladislav Dedík, PhD.
   
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Označenie projektu:  COST 274
Anglický názov:  Theory and Applications of Relational Structures as Knowledge Instruments - TARSKI
Slovenský názov:  Teória a aplikácie štruktúr relácií ako inštrumentov nástrojov poznania
Doba riešenia:  01.01.2003 - 31.12.2006
Koordinátor projektu:  Germany, Universität der Bundeswehr
Partneri: Sweden, Umea University
Poland, University of Warsaw
Spain, University of Malaga
Italy, Universita degli Studi di Verona
Hungary, Alfréd Rényi Institute of mathematics
Germany, Institute for Software Technology
France, Université Paul Sabatier, Toulouse
Finland, Tampere University of Technology
Czech Republic, Laboratory for Intelligent Systems, Prague
Canada, Computer science Department, Mc Master University, Ontario
Belgium, Institut de Matématique
Austria, Institüt für Algebra
Switzerland, Institut für Theoretishe Informatik und Logik
United Kingdom, Manchester University
Koordinátor za STU: prof. RNDr. Zdena Riečanová, CSc.