Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Strojnícka fakulta
Označenie projektu:  C - II-PL-0033-01-0506 
Anglický názov:      Development of mechanical engineering (design, technology and production management) as an essential base for progress in the area of small and medium companies´ logistics - research, preparation 
Doba riešenia:     01.01.2005 - 31.12.2006
Koordinátor projektu:   doc. Ing. Marian Tolnay, PhD. 
Označenie projektu: C II-RO-0105-01-0607
Anglický názov:      Optimization of the robots and manipulators in the Scientific and Pedagogical Process at the Central and East European Universities
Doba riešenia:     01.01.2006 - 31.12.2007
Koordinátor projektu: doc. Ing. Marian Tolnay, PhD. 
   
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Označenie projektu:  CII-PL-0004-01-0506-PL-130-05/06 
Anglický názov:    Education in separation and identification of organic xenobiotics in envirnmental samples and foodproducts 
Slovenský názov:     Vzdelávanie v separácii a identifikácii organických xenobiotík v environmentálnych vzorkách a potravinách 
Doba riešenia:      01.01.2005 - 31.12.2006  
Koordinátor projektu:    Poland, Nicolaus Copernicus University
Koordinátor za STU:  Prof.  Ing.  Ján Krupčík, DrSc. 
   
Stavebná fakulta
Označenie projektu:   C II-BG-0050-01-0506M 
Anglický názov:    Student mobilities
Slovenský názov:    Študentské mobility
Doba riešenia:   29.01.2005 - 31.12.2007
Koordinátor projektu:    Doc. Ing. Andrej Šoltész, PhD.
Označenie projektu:   C II-AT-0050-01-0506M
Anglický názov:    Student mobilities
Slovenský názov:    Študentské mobility
Doba riešenia:   29.11.2005 - 31.12.2008
Koordinátor projektu:    Doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.
 
Materiálovotechnologická fakulta
Označenie projektu:   C II-PL-007-01-0506
Anglický názov:    Modern Metrology in Quality Management Systems
Slovenský názov:   Moderná metrológia v systémoch manažmentu kvality
Doba riešenia:   01.01.2006 - 31.12.2006
Koordinátor projektu:    Poland, TU Kielce
Koordinátor za STU:  doc. Ing.  Michal Štefánek, CSc.
Označenie projektu:   C II-RO-0058-01-0506
Anglický názov:    The implementation of European Credit Transfer System into the short time higher education within Bologna process at Technical University of Cluj Napoca
Slovenský názov:   Zavádzanie európskeho systému prenosu kreditov do vysokoškolského vzdelávania v rámci Bolonského procesu v Technickej univerzite Cluj Napoca.
Doba riešenia:   01.01.2006 - 31.12.2007
Romania, Technical University of Cluj Napoca
Partners: Austria, Technical University of Vienna
Hungary, University of Miskolc
Slovakia, Slovak University of Zilina
Austria, Johaness Kepler Universität
Koordinátor za STU:  doc. Ing.  Michal Štefánek, CSc.