Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Stavebná fakulta   
   
Označenie projektu:   01290 
Nemecký názov:   Kooperation im Bereich Ausbildung mit schwerpunkt vorberetungmassnahmen zur einfuhrung eines double degree programs 
Doba riešenia:  01.01.2004  - 31.12.2006   
Partneri: Austria, FH Pinkafeld
Koordinátor projektu:  doc.Ing. Lulkovičová Otília, PhD. 
   
Označenie projektu:    50s08 
Slovenský názov:  Učiteľské mobility 
Doba riešenia:   29.11.2005 - 31.12.2008 
Koordinátor za STU:   doc.Ing. Lulkovičová Otília, PhD. 
Označenie projektu:    52s02
Nemecký názov:   Durchfuhrung von Studienexkursionen mit Workschops im Bereich Gebäudetechnik 
Doba riešenia:   29.11.2005 - 29.11.2006
Koordinátor projektu:  doc.Ing. Lulkovičová Otília, PhD. 

 
 
Fakulta architektúry
 
Označenie projektu:  53s09
Anglický názov: Positioning of Vienna and Bratislava - Potentials and Visions of City Marketing and Cooperation 
Slovenský názov:  Polohovanie Viedne a Bratislavy - potenciály a vízie z hľadiska mestekého marketingu a spolupráce 
Doba riešenia:   26.1.2006 - 29.11.2006
Koordinátor projektu: Austria, TU Wien
Koordinátor za STU:   Prof. Ing. arch. Maroš Finka