Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Stavebná fakulta  
   
Označenie projektu: HPRP-CT-2001/00026
Anglický názov:  Informationnetwork on the technology of utilisation and sustainability of energy resources  
Slovenský názov:  Zlepšenie vedeckého poteniálu a socio-ekonomickej znalosti ľudstva 
Doba riešenia:  12.01.2002  - 31.12.2006
Koordinátor projektu:  United Kingdom
Koordinátor za STU:   Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. 
   
Označenie projektu:   EVK-CT-2002-00140 / CERGOP-2 
Anglický názov:  Multipurpose and Interdisciplinary Sensor Array for Environmental Research in Central Europe 
Slovenský názov:   Viacúčelové a interdisciplinárne zastúpenie monitorovania pre výskum životnéhoprostredia v Strednej Európe
Doba riešenia:   13.02.2003  - 31.12.2006  
Koordinátor projektu: Space Research Institute, Austria Academy of Sciences 
Partneri:  Croatia, Faculty of Geodesy, University of Zagreb 
  Slovenia, Faculty of Civil and Geodetic Engineering, Ljublana 
  Romania, Institute of Cadstra, Geodesy, Photogramery and Cartography Bucharest 
  Poland, Institute of Geodesy and Geodetic Astronomy Warsaw 
  Hungary, Institute of Geodesy, Cartography and Remote Sensing, Budapest 
  Czech Republic, Research Institute of Geodesy, Topography and Cartography 
  Bulgaria, Central Laboratory of Geodesy, Sofia 
  Italy, Dipartimento di Geologia, Padova 
  Ukraine, Chair of Geodesy and Astronomy, Lviv 
  Italy, Italian Space Agency, Matera 
  Germany, University of Bundeswehr, Neuburg 
  Austria, Austrian Academy of Science, Graz 
  Bosnia and Herzegovina, Department of Geodesy, Sarajevo 
Koordinátor za STU:   Doc. Ing. Marcel Mojzeš, PhD. 


Strojnícka fakulta

 
Označenie            projektu:   GIRT-CT-2001/05032
Anglický názov:  MANTYS - Thematic network in manufacturing technologies
Slovenský názov:   Tématická sieť v oblasti výrobných technológií
Doba riešenia:   01.01.2005  - 31.12.2006
Koordinátor projektu: CECIMO - European Commitee for Co-Opertion of the Mahine Tool Industries, Brusel
Koordinátor za STU:   Prof. Ing. Štefan Valčuha, CSc.


Fakulta elektrotechniky a informatiky

 
Označenie projektu:   Esprit
Anglický názov:  Europractice
Doba riešenia:   01.01.1993 - 31.12.2007
Koordinátor projektu: United Kingdom
Koordinátor za STU: doc. Ing. Marian Veselý, CSc.


Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

 
Označenie projektu:   QLK5-CT-2002-01343
Anglický názov:  Process development for the microbial production of the bulk chemical 1,3-propanediol from glycerol as a waste water effluent
Slovenský názov:  Vývoj procesu mikrobiálnej produkcie objemovej chemikálie 1,3-propándiolu z glycerolu z odpadových vôd.
Doba riešenia:  01.02.2003  - 31.01.2006
Koordinátor projektu: Institute of Technology and Biosystems
Engineering, FAL, Braunschweig, Germany
Partneri: Germany, GeniaLab Produkte und Dienstleistungen, GmbH, Braunschweig
Germany, Suedzucker AG, ZAFES, Obrigheim
Czech Republic, MEGA, a.s.,Stráž pod Ralskem
Slovakia, Chemický ústav SAV, Bratislava
Koordinátor za STU:  Doc. Ing. Vladimír Štefuca, PhD.
Ing. Vladimír Mastihuba, PhD.
Doc. Ing. Ernest Šturdík, PhD.
 
Označenie projektu:   EVK4-CT-2002-20010
Anglický názov:  Transitional metals in paper
Slovenský názov:  Prechodové prvky v papieri
Doba riešenia: 01.03.2003  - 28.02.2006
Koordinátor projektu: Organisation for Applied Scientific Research, Delft
Koordinátor za STU:   Doc. Ing. Michal Čeppan, PhD.
 
Označenie projektu:   ENK5-CT-2000-00325
Anglický názov:  High Productivity and Low Cost for the Encapsulation of Thin Film Solar Cells
Slovenský názov:  Vysoká produktivita a nízke náklady v technológii zapuzdrenia tenkovrstvových solárnych článkov
Doba riešenia: 03.10.2002  - 31.01.2006
Koordinátor projektu: Isovolta Osterreichische Isolierstoffwerke
Aktiengessellschaft (ISOVOLTA.W), Werndorf
Partneri: Switzerland, Alcan Packaging Services AG
Germany, Kloepper Maschienentechnik GmbH und Co.KG
Germany, ANTEC Technology GmbH
Germany, Zentrum fuer Sonnenenergie- und Wasserstof-Forschung
Germany, Fraunhofer-Gessellschaft zur Foerderung der Angewandten Forschung e.V.
France, Free Energy Europe SA (FEESA), Lens
Koordinátor za STU:   Doc. RNDr. Milan Mikula, PhD.


Fakulta architektúry

 
Označenie projektu:   EVKA-2002-00081 
Anglický názov:  Improving the Quality of Life in Large Urban Distressed Areas - LUDA
Slovenský názov:  Zlepšenie kvality urbánneho života vo veľkých urbánnych postihnutých územiach - LUDA
Doba riešenia: 01.02.2003 - 31.01.2006
Koordinátor projektu: Institut fuer Oekologische Raumertwicklung, Dresden
Koordinátor za STU:  Prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.