Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity
Stavebná fakulta   
   
Označenie projektu:   Baltic University Programme 
Doba riešenia:  07.12.2003 - 31.12.2010  
Koordinátor projektu:  Upsala University 
Koordinátor za STU:  doc. Ing. Silvia Khonová, CSc. 
   
Označenie projektu: EU program Tempus Tacis 
Anglický názov: FRELP Master in environmental lawand policies in the Russian Federation 
Doba riešenia:   09.09.2005 - 31.08.2008 
Koordinátor projektu:   University of Genova 
Koordinátor za STU:  doc. Ing. Andrej Šoltész, CSc. 
   
Označenie projektu: MIRA Mobilité Internatiopnale Rhone-Alpes 
Francúzsky názov: MIRA Enseignement Superieur-Double Diplome 
Slovenský názov: Vysokoškolské vzdelávanie-dvojitý diplom 
Doba riešenia:    29.11.2005 - 31.12.2006 
Koordinátor za STU:  doc. Ing. Mária Zúbková, PhD. 
   
Označenie projektu:  624/02  
Anglický názov:  Libya students 
Doba riešenia:   19.01.2003 - 31.12.2006  
Koordinátor za STU:   prof. Ing. Ján Szolgay, PhD. 
   
Strojnícka fakulta
 
Označenie projektu:  Asia Link Programme VN/Asia-Link/006
Anglický názov:  Upgrading the Skills of University Teaching Staff in Welding to Quality Welding Personnel in Accordance with International Standards and Curriculum Development in Postgraduate Welding Educ. Program
Doba riešenia:   01.07.2005 - 30.06.2008
Koordinátor projektu: Dr. Ngo Le Thong, Vietnam
Koordinátor za STU:   doc. Ing. Hrnčiar Viliam, CSc.
 
Materiálovotechnologická fakulta
 
Označenie projektu: International Visegrad Fund
Anglický názov:  Visegrad Scholarship-Structure and properties of X40CrMoV5-1 hot-work steel melted and alloyed by tungsten carbide WC with the high power diode laser (HPDL)
Slovenský názov: Višegrádske štipendium - Štruktúra a vlastnosti ocele X40CrMoV5-1 pre prácu za tepla pretavenej a legovanej karbidom volfrámu WC pôsobením výkonného diódového lasera typ (HPDL).
Doba riešenia:   01.09.2005 - 31.06.2006
Koordinátor projektu: Mr. Andrzej Jagodzinski, Poland
Koordinátor za STU:  prof. Dr. Marcel Žitňanský, DrSc.
 
Označenie projektu: 014637 IRE 6
Anglický názov:  Development and Implementation of Regional Innovation Strategy in the Self-Governing Region of Trnava
Slovenský názov: Vývoj a implementácia regionálnej inovačnej stratégie vo VÚC Trnava
Doba riešenia:   01.06.2005 - 28.2.2008
Koordinátor za STU:  prof. Ing. Alexander Linczényi, CSc.