Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity
Stavebná fakulta
   
Označenie projektu:  ETNET 21
Anglický názov:

Dissemination Project on One Virtual Teaching and Training
 Community

Slovenský názov:  Diseminačný projekt pre komunitu virtuálnej výučby a praxe
Doba riešenia:  01.02.2004 - 31.05.2005
Koordinátor za STU:  doc. Ing. Silvia Kohnová, PhD.
 
Označenie projektu:  Thematic Network - EEGS
Slovenský názov:  Európske vzdelávanie v geodézii a kartografii
Doba riešenia:  12.1.2003 - 31.12.2006
Koordinátor projektu:  University of Valencia, Spain
Koordinátor za STU:  Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
  
Označenie projektu:  Socrates
Anglický názov:  European Real Estate Challenge
Slovenský názov:  Europská realitná výzva
Doba riešenia:  29.11.2005 - 31.12.2007
Koordinátor projektu:  Hanze University Groningen , Netherlands
Koordinátor za STU:  Prof. Ing. Koloman Ivanička, PhD.
  
Fakulta architektúry
 
Označenie projektu:  29812-IC-1-2004-1-AT-ERASMUS-EVC
Nemecký názov:  Verentwortungs volle Bodeunutzung und Regional entwicklung
Slovenský názov:  Využívanie a ochrana pôdy v rámci regionálneho rozvoja
Doba riešenia:  01.10.2004  -  30.09.2005
Partneri:   prof. Kvarda, BOKU
Koordinátor projektu:   Prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
  
Fakulta informatiky a informačných technológií
 
Označenie projektu:  114046-CP-1-2004-1-BG-ERASMUS-TN
Anglický názov:  European Thematic Network for Doctoral Education in Computing
Doba riešenia:  01.10.2004  - 30.09.2007
Koordinátor projektu:  Prof. Dr. Angel Smrikarov, Angel Kunchev University of Rousse
Koordinátor za STU:  Prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.
 
Rektorát STU
 
Označenie projektu:  48145-IC-SK-ERASMUS 
Anglický názov:  Erasmus teaching staff and student mobilities
Slovenský názov:  Erasmus mobility študentov a učiteľov
Doba riešenia:  30.6.1998 - 30.6.2007
Koordinátor za STU:  Mgr. Tatiana Žemberyová