Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Označenie projektu: NATO EST.CLG 979931
Anglický názov: Synthesis and application of iron VI in water quality security
Slovenský názov: Príprava a použitie železanov na zabezpečenie kvality vody
Doba riešenia: 3.9.2003 - 30.9.2005
Koordinátor projektu: Doc.Virender Sharma, Florida
United Kingdom , University of Surrey
Hungary , Faculty of Chemical Engineering
Czech Republic, Vysoká škole chemickotechnologická
Koordinátor za STU: doc. Ing. Ján Híveš, PhD.
Označenie projektu: NATO SfP 977983
Anglický názov: Minimization of Pesticide Residues in Processed Products and the Environment
Slovenský názov: Minimalizácia rezíduí pesticídov v spracovaných produktoch a v životnom prostredí
Doba riešenia: 16.10.2002 - 15.10.2005
Koordinátor projektu: Dr.Chaido Lentza-Rizos, Greece
Bulgaria , Plan Protection Institute
Lithuania , Lithuanian Institute of Agriculture
Turkey , Plant Protection Research Institute
Czech Republic, Vysoká škole chemickotechnologická
Koordinátor za STU: prof. Ing. Eva Matisová, DrSc.