Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Strojnícka fakulta
Označenie projektu: SK/03/A/F/Pl-301213
Anglický názov: Practical Placement for Slovak University Students
Slovenský názov: Praktické umiestňovanie študentov slovenskej univerzity
Doba riešenia: 01.02.2004 - 31.05.2005
Koordinátor projektu: Ing. Lesňáková Valéria
Partneri: TU Košice
Univerzita Mateja Bela, B.Bystrica
Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, Bratislava
Žilinská univerzita v Žiline
Koordinátor za STU: doc. Ing. Peter Kostka, CSc.
   
Označenie projektu: UK/03/B/F/PP - 162014
Anglický názov: An Innovative Methodology for Assesing and Training Interpersonal - Transferable Skils of Carear Starters: Development and Testing
Slovenský názov: Inovatívna metodológia pre hodnotenie a trénovanie interpersonálnych zručností v ľudí štartujúcich kariéru: Rozvoj a testovanie
Doba riešenia: 1.1. 2003 - 31.12. 2005
Koordinátor projektu: UK, Polytechnic University, Cambridge
Partneri: Greece, University of Macedonia
Hungary, Baranya Country Labour Centre
Italy, University di Padova, ARCES University College
South Georgia/South Sandwich Island
Koordinátor za STU: prof. Ing. Edita Hekelová, CSc.
   
Označenie projektu: N/03/B/F/PP/165.011
Anglický názov: dMath - Building a European Database of Mathematical e-learning Modules
Slovenský názov: Vybudovanie európskej databázy matematických e-learningových modulov
Doba riešenia: 1.10. 2003 - 1.10. 2006
Koordinátor projektu: Buskerud University College, Nórsko
Partneri: Norway, Hogskole I Buskerud Kongsberg
Czech Republic, Česká technická univerzita Praha
Germany , Soft4Science Mnichov
Spain, Universidad pontificia comillas de Madrid
Finland, Pohjois-savo polytechnic
Koordinátor za STU: doc. RNDr. Daniela Velichová, PhD.
   
Označenie projektu: FIP-TREET
Anglický názov: Financial Institutions Personnel Training in the Concepts of Renewable Energy and Energy Efficiency Technologies for the Evaluation of Relevant Projects
Slovenský názov: Tréning personálu finančných inštitúcií o koncepcii obnoviteľných zdrojov energií a technológií energetických účinností pre hodnotenie očakávaných projektov
Doba riešenia: 22.10.2004 - 22.10.2007
Koordinátor projektu: Edöcs Ottó - Managing Director
Partneri: Greece, Centre for Renewable Energy Sources - CRES
Germany, Zentrum fur Rationelle Energieanwendung
Poland, Polska Akademia Nauk, Instytut Gospodarki
Surowcami Mineralnymi i Energia
Romania, Universitae Politehnica din Bucuresti
Hungary, CIB Kozépeurópai Nemzetkozi Bank Rt
Koordinátor za STU:
prof. Ing. Havelský Václav
PhD, Ing. Füri Belo
Ing. Čurka Daniel
Ing. Krajči Igor
   
Označenie projektu:   SK/04/A/F/PL-402295 
Anglický názov: Slovak University Students in the Enterprises of EU Countries
Slovenský názov:   Študenti slovenskej univerzity v podnikoch EU 
Doba riešenia:  15.12.2004 - 31.12.2005 
Koordinátor projektu:  Doc. Ing. Peter Kostka, PhD. 
Koordinátor za STU:  Marta Bavlšíková