Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

 Fakulta architektúry
   
 Označenie projektu:  CZ/40/B/P/PP/168014
 Nemecký názov:  Lifelong educational Project on Brownfields
 Doba riešenia:  Celoživotné vzdelávanie v oblasti regenerácie brownfields
 Koordinátor projektu:  Technická univerzita Ostrava, ČR
 Koordinátor za STU:  doc. PhDr. Petríková Dagmar, PhD.
   
 Inštitút celoživotného vzdelávania
   
 Označenie projektu:  SK/02/B/F/PP-142256
 Anglický názov:  Efficient e-learning Network Services Establishment for Education without Borders
 Doba riešenia:  01.11. 2002 - 30.4. 2005
 Koordinátor projektu:  František Jakab, TU Košice
 Partneri:  Slovakia, Žilinská univerzita
   Slovakia, Elfa s.r.o.
   Slovakia, Stredná priemyselná škoda elektrotechnická
 Koordinátor za STU:  Ing. Miroslav Babinský