Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Stavebná fakulta
 Označenie projektu:  Baltic University Program
 Doba riešenia:  07.12.2005- 31.12.2010
 Koordinátor projektu:  Uppsala University
 Koordinátor za STU:  Doc. Ing. Silvia Kohnová, CSc.
   
 Označenie projektu:  Tempus Tacis
 Anglický názov: Master in environmental law and policies in the Russian Federation
 Doba riešenia:  09.09.2005 - 31.08.2008
 Koordinátor projektu:  University of Genova
 Koordinátor za STU:  Doc. Ing. Andrej Šoltész, CSc.
   
 Označenie projektu:  MIRA - Mobilité Internationale Rhone -Alpes
 Francúzsky názov:  Enseignement Superieur Double Diplome
 Slovenský názov:  Vysokoškoslké vzdelávanie - dvojitý diplom
 Doba riešenia:  29.11.2005 - 31.12.2007
 Koordinátor za STU:  Doc. Ing. Mária Zúbková, PhD.
   
 Označenie projektu:  624/02
 Anglický názov:  Libya students 
 Doba riešenia:  19.01.2003 - 31.12.2006
 Koordinátor za STU:  Prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.
   
Strojnícka fakulta
 Označenie projektu:  Asia-Link 006-104722
 Anglický názov: Upgrading skill of university teaching staff in postgraduate welding educational program
 Doba riešenia:  01.07.2005 - 30.06.2008
 Koordinátor projektu:  Doc. Ngo le Thong, Vietnam
 Koordinátor za STU:  Doc. Ing. Viliam Hrnčiar, CSc.
   
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
 Označenie projektu:  FOTEC - BiL
 Slovenský názov:  Urýchľovač pre iónovú terapiu protónmi a iónmi uhlíka
 Doba riešenia:  05.12.2002 - 30.06.2005
 Partneri:  Forschungs und Technologietransfer GmbG
 Koordinátor za STU:  Doc. Ing. Márius Pavlovič, PhD.
 
 Fakulta architektúry
 Označenie projektu:  Nem/Slov/SCEI
 Anglický názov:  Kremnica - Slovak centre for European Integration
 Doba riešenia:  08.01.2002 - 31.12.2005
 Koordinátor za STU:  Doc. Ing. arch. Branilav Dohnány, PhD.
 
 Materiálovotechnologická fakulta
 Označenie projektu:  014637 IRE 6
 Anglický názov: Development and Implemntation of Regional Innovation Strategy in Self-governing region of Trnava
 Slovenský názov: Vývoj a implementácia regionálnej inovačnej stratécie vo VÚC Trnava
 Koordinátor projektu:  Ing. Štefan Bošnák
 Ing. Vladimír Butko
 Koordinátor za STU:  Prof. Ing. Alexander Linczényi, CSc.
 
 Označenie projektu: Visegrad Fund
 Anglický názov: Structure and properties of X40CrMoV5-1 hot work steel melted and alloyed by tungsten carbide WC with high power diode laser HPDL
 Slovenský názov: Štruktúra a vlastnosti ocele X40CrMoV5-1 pre prácu za tepla pretavenej a legovanej karbidom  volfrámu WC ôsobním výkonného diódového lasera typ HPDL.
 Doba riešenia:  01.09.2005 - 31.06.2006
 Koordinátor projektu:  Andrzej Jagodzinski, Poland
 Koordinátor za STU:  Prof. Ing. Marcel Žitňanský, DrSc.