Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie  
Meno: 

Doc. Ing. Michal Rosenberg, CSc.,
R. Stloukal, L. Novák, M. Rebroš,
prom. chem. Ľudmila Krištofíková
Katedra:  Katedra biochemickej technológie
Typ:  vynález
Názov:  Zpusob výroby ethanolu pomocí imobilizovaných buněk (PV 2005-233). 
Štát udelenia/uznania: Česká republika
Dátum:  13.4.2005
   
Meno:   Dušan Vandák, Dušan Berkeš,
Andrej Kolarovič, Milan Marko
Katedra:   Katedra organickej chémie
Typ:   vynález
Názov:   A method of preparation of 4,5alfa-epoxy-6-oxomorphinan derivatives (medzinárodná patentová prihláška WO 2005/100361 A1)
Štát udelenia/uznania:  Švajčiarsko
Dátum:   27.10.2005

Fakulta architektúry
Meno:   Ľudovít Petránsky, Dr.h.c. prof.PhDr., DrSc.
Katedra:   Ústav dizajnu
Typ:  ocenenie
Názov:  Čestný doktorát Doctor honoris causa,
DF TU Zvolen
Štát udelenia/uznania: Slovenská republika
Dátum:   3.10.2005

Fakulta elektrotechniky a informatiky
Meno:   doc. Ing. Viera Stopjaková, PhD.
Katedra:   Katedra mikroelektroniky
Typ:  patent
Názov:  Method and Apparatus for Testing
Electronic Devices
Štát udelenia/uznania: USA
Dátum:   22.5.2005
 
Meno:   doc. Ing. Márius Pavlovič, PhD.
Katedra:   Katedra jadrovej fyziky a techniky
Typ:  patent
Názov:  Gantry with an ION-OPTICAL system
Štát udelenia/uznania: Belgicko
Dátum:   9.11.2005