Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Rektorát

Označenie aktivity: Erasmus - SM, TS
Anglický názov: Erasmus teaching staff and student mobilities
Slovenský názov: Erasmus mobility študentov a učiteľov
Doba riešenia: 30.6.1998 - 30.6.2006
Koordinátor za STU: Mgr. Tatiana Žemberyová

Stavebná fakulta


Označenie aktivity: ETNET 21
Anglický názov: Dissemination Project in One Virtual Teaching
and Training Community
Slovenský názov: Diseminačný projekt pre komunitu virtuálnej
výučby a praxe
Doba riešenia: 19.1.2000 - 31.12. 2005
Koordinátor za STU: doc. Ing. Silvia Kohnová, PhD.

 Fakulta architektúry

Označenie aktivity: 29812-IC-1-2004-1-AT-ERASMUS-EVC
Anglický názov: Verentwortungs volle Bodeunutzung und Regional entwicklung
Koordinátor projektu: Využívanie a ochrana pôdy v rámci regionálneho rozvoja
Doba riešenia: 01.10.2004 do 30.09.2005
Partneri: prof. Kvarda, BOKU Wien
Koordinátor za STU: prof. Ing. arch Maroš Finka, PhD.

Fakulta elektrotechniky a informatiky


Označenie aktivity: THEIERE 10063 -CP-1 (99) 2000-1-PT
Anglický názov: Thematic Harmonisation in Electrical and Information
Engineering in Europe
Slovenský názov: Tematická harmonizácia v oblasti elektrotechnického
informatického inžinierstva v Európe
Doba riešenia: 1.1.2004 – 31.12.2004
Koordinátor projektu: Prof. Maria Joao Martins
Partneri: Technická univerzita Graz, Rakúsko
Technická univerzita Viedeň, Rakúsko
Karel de Grote Hogeschool Antwerpen, Belgicko
University of Rouse, Bulharsko
VUT Brno, Česká republika
Technická univerzita Ilmenau, Nemecko
FH Revensburg-Weingarten, Nemecko
Univerzita Miguela Hernana v Elche, Španielsko
Technická univerzita vo Valencii, Španielsko
AEEIE Vigo, Španielsko
Universita de Vigo, Španielsko
TU Ostrava, Česká republika
Koordinátor za STU: doc. Ing. Jozef Jasenek, CSc.

Fakulta informatiky a informačných technológií

Označenie aktivity: 213871-CP-2-2001-BG-ERASMUS-TN
Anglický názov: ECET - European Computing Education and Training
Slovenský názov: Európske vzdelávanie a školenie v informatike
Doba riešenia: 01.10.2001- 30.09.2004
Koordinátor projektu: Prof. Dr. Angel Smrikarov
Partneri: University of Rousse
FEI STU
Koordinátor za STU: prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.

Označenie aktivity: 114046-CP-1-2004-1-BG-ERASMUS-TN
Anglický názov: European Thematic Network for Doctoral Education in Computing
Doba riešenia: 01.10.2004 - 30.09.2007
Koordinátor projektu: Prof. Dr. Angel Smrikarov, Angel Kunchev University of Rousse
Koordinátor za STU: prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.