Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Stavebná fakulta
Označenie projektu: UK/01/B/F/PP-129_438
Anglický názov: A new and flexible approach to training for
engineers in construction /NFATEC/
Slovenský názov: Nový a flexibilný prístup k školeniu
inžinierov v stavebníctve
Doba riešenia: 01.11.2001 - 31.10. 2004
Koordinátor projektu: University of Sheffield, UK
Koordinátor za STU: Ing. Rudolf Ároch
Fakulta architektúry
Označenie projektu: CZ/40/B/P/PP/168014
Anglický názov: Lifelong educational Project on Brownfields
Slovenský názov: Celoživotné vzdelávanie v oblasti regenerácie brownfields
Doba riešenia: 01.10.2004 - 31.03.2006
Koordinátor projektu: Technická univerzita Ostrava
Koordinátor za STU: doc. PhDr. Petríková Dagmar, PhD.

Inštitút celoživotného vzdelávania
Označenie projektu: SK/02/B/F/PP-142256
Anglický názov: Efficient e-learning Network Services
Establishment for Education without Borders
Doba riešenia: 01.11. 2002 - 30.4. 2005
Koordinátor projektu: František Jakab, TU Košice
Partneri: Slovakia , Žilinská univerzita
Slovakia , Elfa s.r.o.
Slovakia , Stredná priemyselná škoda elektrotechnická
Koordinátor za STU: Ing. Miroslav Babinský