Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity
Stavebná fakulta
Označenie projektu: 46/2003
Nemecký názov: Aplication der LTS im Industrievermessung in Slowakei
Doba riešenia: 12.01.2003 - 31.12.2004
Koordinátor projektu: doc. Ing.  Alojz Kopáčik, PhD.
Označenie projektu: 26s34
Nemecký názov: Triangular norms
Doba riešenia: 01.04.2003 - 29.06.2004
Koordinátor projektu: prof. Ing. Radko Mesiar, PhD.