Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Stavebná fakulta

Označenie projektu: Baltic University Programme
Doba riešenia: 07.12.2003 - 31.12.2006
Koordinátor projektu: UPSALA University
Koordinátor za STU: doc. Ing. Silvia Kohnová

Označenie projektu: MIRA - Mobilité International Rhone Alpes
Anglický názov: Education in Rhone Alpes
Slovenský názov: Vzdelávanie v Rhonských Alpách
Doba riešenia: 04.02.2002 - 31.12.2004
Koordinátor za STU: doc. Ing. Mária Zúbková, PhD.

Označenie projektu: 624/02
Anglický názov: Libya students
Doba riešenia: 07.12.2004 - 31.12.2005
Koordinátor za STU: doc. Ing. Andrej Šoltész, PhD.

Označenie projektu: British Council
Anglický názov: Quality Assurance in Higher Education Areas
Doba riešenia: 19.01.2003 - 31.12.2006
Koordinátor za STU: prof. Ján Szolgay, PhD.
Strojnícka fakulta

Označenie projektu: Európsky sociálny fond M-eportál
Slovenský názov: Vzdelávací portál Strojníckej fakulty STU pre podporu
distribuovaného vzdelávania, e-learningu a webMatematiky
Doba riešenia: 01.12.2004 - 31.11.2006
Koordinátor projektu: Mgr. Kováčová Monika, PhD.

Označenie projektu: Európsky sociálny fond CEDIV-M
Slovenský názov: Centrum ďalšieho vzdelávania učiteľov matematiky
pre výučbu predmetu s podporou PAS
Doba riešenia: 01.12.2004 - 31.11.2006
Koordinátor projektu: Mgr. Kováčová Monika, PhD.

Označenie projektu: Európsky sociálny fond 13120200024
Slovenský názov: Doktorandi pre automobilový priemysel SR
Doba riešenia: 13.10.2004 do 31.12.2006
Koordinátor projektu: prof. Ing. Rohaľ-Ilkiv Boris, CSc.

Označenie projektu: British Council QAHEA
Anglický názov: Quality Assurance in Higher Education
UK Aproach and Interaction with Slovak Universities
Slovenský názov: Zabezpečenie kvality vysokoškolského vzdelávania
Britský systém a interakcia so slovenskými univerzitami
Doba riešenia: 01.01.2001 - 31.12.2004
Koordinátor projektu: Univerzita Komenského v Bratislave
Partneri: University of Economics in Bratislava
University of Luton
University of Surrey
Leeds University
International Centre for Higher Education Management
Koordinátor za STU: prof. Ing. Ladislav Javorčík, PhD

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Označenie projektu: Fotec - Bil.
Slovenský názov: Urýchľovač pre iónovú terapiu protónmi a iónmi uhlíka
Doba riešenia: 5.12.2002 - 30.6.2005
Partneri: Forschungs und Technologietransfer GmbG (A)
Koordinátor za STU: doc. Ing. Márius Pavlovič, CSc.

Označenie projektu: Európsky sociálny fond 13120200019
Slovenský názov: Nanotechnológie pre mladých vedeckých pracovníkov a PhD. študentov
Doba riešenia: 01.11.2004 - 31.12.2006
Koordinátor projektu: prof. Ing Ivan Štich, DrSc.

Označenie projektu: Európsky sociálny fond
Slovenský názov: Program ďalšieho vvzdelávania v oblasti priemyselnej
automatizácie a informačných technológií
Doba riešenia: 01.12.2004 - 31.12.2006
Koordinátor projektu: doc. Dr. Ing. Miroslav Fikar
Koordinátor za STU: doc. Ing. Mikuláš Huba, CSc.

Označenie projektu: Európsky sociálny fond 13120120100
Slovenský názov: Skvalitnenie prípravy študentov bakalárskeho a inžinierskeho
štúdia na ich budúce povolanie
Doba riešenia: 01.12.2004 - 31.12.2006
Koordinátor projektu: doc. Ing. Mikuláš Huba, CSc.

Fakulta architektúry

Označenie projektu: MVTS 3/02
Anglický názov: Heritage for Future
Slovenský názov: Dedičstvo pre budúcnosť
Doba riešenia: 13.2.2002 – 31.12.2004
Partneri: Fondazione Romualdo del Bianco (IT)
Universita degli Studi Firenze (IT)
VUT Brno (CZ)
Bieloruská štátna polytechnická univerzita (BL)
Politechnika Warszawska (PL)
Politechnika Krakowska (PL)
Koordinátor za STU: doc. Ing. Eva Kráľová, PhD.

Označenie projektu: Nem/Slov/SCEI
Anglický názov: Kremnica - Slovak Centre for Europaen Integration
Slovenský názov: Kremnica - Slovenské centrum pre európsku integráciu
Doba riešenia: 08.01.2002 - 31.12.2005
Partneri: Fabrik f129r Wissensengineering und Wissensdesign Stuttgart
Wissensdesign Stuttgart, Frankfurt, Berlin
Koordinátor projektu: Doc. Ing.arch. Branislav Dohnány, PhD.
Materiálovotechnologická fakulta

Označenie projektu: Visegrad Scolarship S-041-2003
Anglický názov: Contract on Lump Sum related to Visegrad Scholarship
Slovenský názov: Zmluva na paušál vo vzťahu Višegrádskemu štipendiu
Doba riešenia: 01.01.2003 - 31.06.2004
Koordinátor projektu: Andrzej Jagodzinski
Koordinátor za STU: prof. Ing. Dr. Marcel Žitňanský, DrSc.

Označenie projektu: PTP II
Anglický názov: A Quality Management System for STU Bratislava
Slovenský názov: Systém riadenia kvality pre STU Bratislava
Doba riešenia: 25.04.2004 - 15.06.2004
Koordinátor projektu: Assoc. Prof. Dr. Stanislav Karapetrovic, University of Alberta
Partneri: Canada, University of Calgary
Koordinátorza STU: prof. Ing. Dr. Oliver Moravčík