Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie  
Meno autora:
Doc. Ing. Igor Bodík, CSc.,
Ing. Bronislava Herdová, PhD.,
Ing. Karol Kratochvíl, Dr.
Katedra:  Katedra environmentálneho inžinierstva
Typ:  patent
Názov patentu:  Způsob čištění komunálních odpadních vod
Štát udelenia uznania: Česká republika
Dátum uznania: 14.4.2004
Meno oceneného: prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc.
Katedra:  Katedra chemického a biochemického inžinierstva
Typ:  ocenenie
Názov ocenenia:  Dyplom Zaslužony dla Wydzialu inžynieryjno-ekonomicznego
Štát udelenia/uznania: Poľsko
Dátum udelenia:  7.5.2004
Meno oceneného: prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc.
Katedra:  Katedra chemického a biochemického inžinierstva
Typ:  ocenenie
Názov ocenenia:  Čestný člen České společnosti chemického inženýrství
Štát udelenia/uznania: Česká republika
Dátum udelenia:  22.8.2004
Meno oceneného: prof. Ing. Fedor Malík, DrSc.
Katedra:  Katedra biochemickej technológie
Typ:  ocenenie
Názov ocenenia: Conciliarus de Vino
Štát udelenia/uznania: Nemecko
Dátum udelenia: 18.9.2004
   
Stavebná fakulta
Meno autora: Doc. Ing. Mikuláš Šveda, PhD.
Katedra:   Katedra materiáloveho inžinierstva
Typ:   priemyselný vzor
Názov:   Tehliarske alebo keramické cesto
Štát udelenia/uznania:  Slovenská republika
Dátum uznania:  14.2.2004

Materiálovotechnologická fakulta
Meno oceneného:  prof. Ing. Milan Turňa, CSc.
Katedra:   Katedra zvárania
Typ:  ocenenie
Názov:  Medaila Fakulty strojní ČVUT Praha
Štát udelenia/uznania: Česká republika
Dátum udelenia:  8.6.2004