Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Členstvá STU v medzinárodných organizáciách v roku 2004

Inštitucionálne členstvá STU
EUA European University Association
Inštitucionálne členstvá Strojníckej fakulty
FEMS Federation of European Materials Societies
ASME American Society of Mechanical Engineers
Inštitucionálne členstvá Fakulty elektrotechniky a informatiky
WEC World Energy Council
CIRED Congres International des Réseaux Electriques de Distribution
Inštitucionálne členstvá Fakulty architektúry
ACSA Association of Collegiate Schools of Architecture
EAAE European Association for Architectural Education
Inštitucionálne členstvá Materiálovotechnologickej fakulty
EWT European Welding Technologist
VTI Virtual Tribology Institute
IGIP Ingenieur-Gesellschaft für internationale Planungsaufgaben mbH
TEX Československé sdružení uzívatelu TEXu