Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity
prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc. - rektor
 
Rektorát STU
doc. Ing.arch. Robert Špaček, CSc. - prorektor pre rozvoj, vzťahy s verejnosťou a zahraničné vzťahy

Stavebná fakulta

doc. Ing. Andrej Šoltész, PhD. - prodekan pre zahraničné styky

Strojnícka fakulta

doc. Ing. Peter Kostka, PhD. - prodekan zahraničné styky a propagáciu fakulty
Fakulta elektrotechniky a informatiky
doc. Ing. Ján Breza, PhD - prodekan pre vedecko výskumnú činnosť, doktorandské štúdium a zahraničné styky
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
doc. Ing. Ján Šajbidor, DrSc. - prodekan pre výskum, zahraničné styky, doktorandské a postgraduálna štúdium
Fakulta architektúry
doc. Ing. arch. Ľubica Vitková - prodekanka pre zahraničné styky a doktorandské štúdium
Materiálovotechnologická fakulta
doc. Ing. Jozef Vaský, PhD. - prodekan pre zahraničné vzťahy