Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Rektorát - Oddelenie pre zahraničné vzťahy

Označenie projektu: Erasmus - SM, TS
Anglický názov: Erasmus teaching staff and student mobilities
Slovenský názov: Erasmus mobility študentov a učiteľov
Doba riešenia: 30.6.1998 - 30.6.2006
Koordinátor za STU: Mgr. Tatiana Žemberyová

Stavebná fakulta

Označenie projektu: ECTS
Anglický názov: European Credit Transfer System
Slovenský názov: Európsky systém prenosu kreditov
Doba riešenia: 30.6.2001 - 30.6.2003
Koordinátor za STU: doc. Ing. Andrej Šoltész, CSc.

Označenie projektu: ETNET 21
Anglický názov: Dissemination Project in One Virtual Teaching
and Training Community
Slovenský názov: Diseminačný projekt pre komunitu virtuálnej
výučby a praxe
Doba riešenia: 19.1.2000 - 31.12. 2004
Koordinátor za STU: doc. Ing. Silvia Kohnová, PhD.

Strojnícka fakulta

Označenie projektu: Minerva 90196-CP-1-2000-1-NO-Minerva-M
Anglický názov: X-Math Designing a Framework for Mathematical
and Scientific E-learning using xml with Emphasis
on the Evaluation of Pedagogical Methods
Slovenský názov: Návrh štruktúry interaktívneho kurzu matematiky
a vedeckého e-learnngu využitím XML s dôrazom
na zhodnotenie pedagogických metód elektronicky
podporovanej výučby
Doba riešenia: 16.1.2002 - 31.12.2003
Partneri: Sogn of Fjordane university College, Nórsko
Abdus Salam International centre for Theoretical Physics,
Trieste, Taliansko
Koordinátor za STU: doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc.

Fakulta elektrotechniky a informatiky


Označenie projektu: THEIERE 10063 -CP-1 (99) 2000-1-PT
Anglický názov: Thematic Harmonisation in Electrical and Information
Engineering in Europe
Slovenský názov: Tematická harmonizácia v oblasti elektrotechnického
informatického inžinierstva v Európe
Doba riešenia: 15.2.2000 – 31.12.2003
Koordinátor projektu: Prof. Maria Joao Martins
Partneri: Technická univerzita Graz, Rakúsko
Technická univerzita Viedeň, Rakúsko
Karel de Grote Hogeschool Antwerpen, Belgicko
University of Rouse, Bulharsko
VUT Brno, Česká republika
Technická univerzita Ilmenau, Nemecko
FH Revensburg-Weingarten, Nemecko
Univerzita Miguela Hernana v Elche, Španielsko
Technická univerzita vo Valencii, Španielsko
AEEIE Vigo, Španielsko
Universita de Vigo, Španielsko
TU Ostrava, Česká republika
Koordinátor za STU: doc. Ing. Jozef Jasenek, CSc.

Označenie projektu: Minerva - 88086-CP-1-200-SK-Minerva-ODL
Anglický názov: Flexible Learning Towards European
Environmental Management
Slovenský názov: Pružné vzdelávanie k európskemu manažmentu
životného prostredia
Doba riešenia: 1.9.2000 - 28.2.2003
Koordinátor projektu: Academia Istropolitana NOva, Sätý Jur
Partneri: Instituut voor Milieuvraagsstukken, Holandsko
LKT-TGM Polymer and Environmental Centre -
- Viedeň, Rakúsko
Servicios de formación, Zaragoza, Španielsko
Koordinátor za STU: doc. Ing. Mikuláš Huba, PhD.