Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Označenie projektu: NATO EST.CLG 979931
Anglický názov: Synthesis and application of iron
(VI) in water quality security.
Slovenský názov: Príprava a použitie železanov na zabezpečenie kvality vody.
Doba riešenia: 3.9.2003 - 30.9.2005
Koordinátor projektu: Doc.Virender Sharma, Florida
Partneri: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Czech Republic , Vysoká škola chemickotechnologická
United Kingdom , University of Surrey
Hungary , Faculty of Chemical Engineering
Koordinátor za STU: Doc. Ing. Ján Híveš, PhD.
Označenie projektu: NATO SfP 977983
Anglický názov: Minimization of Pesticide Residues in
Processed Products and the Environment
Slovenský názov: Minimalizácia rezíduí pesticídov v spracovaných
produktoch a v životnom prostredí.
Doba riešenia: 16.10.2002 - 15.10.2005
Koordinátor projektu: Dr.Chaido Lentza-Rizos, Greece
Partneri: Bulgaria , Plan Protection Institute
Czech Republic , Vysoká škola chemickotechnologická
Lithuania , Lithuanian Institute of Agriculture
Turkey , Plant Protection Research Institute
Koordinátor za STU: prof. Ing. Eva Matisová, DrSc.
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Označenie projektu: NATO SfP 974172
Anglický názov: Microwave Monolitic Integrated Transmitted
Power Sensors and Their Industrial and
Metrological Applications
Slovenský názov: Mikrovlnný monolitický integrovaný senzor
prenášaného výkonu a jeho priemyselná
metrologická aplikácia
Doba riešenia: 1.1.2000 - 28.2.2004
Koordinátor projektu: prof.Alexander Georgakilas, Heraklion, Crete, Greece
Partneri University of Crete, Heraklion, Greece,
EIÚ SAV Bratislava (SR)
Applied Precision Ltd. Bratislava (SR)
ČTU Praha, (CR)
Koordinátor za STU: doc. Ing. Jaroslav Kováč, CSc.