Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Stavebná fakulta

Označenie projektu: UK/01/B/F/PP-129_438
Anglický názov: A new and flexible approach to training for
engineers in construction /NFATEC/
Slovenský názov: Nový a flexibilný prístup k školeniu
inžinierov v stavebníctve
Doba riešenia: 01.11.2001 - 31.10. 2004
Koordinátor projektu: University of Sheffield, UK
Koordinátor za STU: Ing. Rudolf Ároch

Inštitút celoživotného vzdelávania

Označenie projektu: SK/02/B/F/PP-142256
Anglický názov: Efficient e-learning Network Services Establishment
for Education without Borders
Doba riešenia: 01.11. 2002 - 30.4. 2005
Koordinátor projektu: František Jakab, TU Košice
Partneri: Slovakia , Žilinská univerzita
Slovakia , Elfa s.r.o.
Slovakia , Stredná priemyselná škoda elektrotechnická
Koordinátor za STU: Ing. Miroslav Babinský