Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Strojnícka fakulta
 
Označenie projektu: UK/01/B/F/PP-129423
Anglický názov: An Interactive Training Tool for the
Management and Minimisation of Non-Domestic
Solid and Aqueous Wastes
Slovenský názov: Interaktívny nástroj manažmentu a
minimalizácie tuhého a tekutého odpadu
Doba riešenia: 1.1. 2001 - 31.12. 2004
Partneri: TU Wien (A), Energon GmbH Wien (A),
ECO - PR Vienna, Imsoft Wien (A),
Hungarian Academy of Science Budapest (H),
Federapi Torino (I), Meriadini Torino (I),
Enviromantal Industries Federation Newcastle (UK),
Universita Tehnica Gh.Asachi Lasi, Moldoplast Lasi,
Slovnaft –Metalchem Bratislava (SK),
Federal Ministry of Agriculture, Forestry,
Environment and Water Wien (A)
Koordinátor za STU: doc. Ing. Karol Jelemenský, CSc.
   
Označenie projektu: SK/01/A/F/EX-100 404
Anglický názov: Quality Improvement in University Management
Slovenský názov: Skvalitnenie manažmentu univerzity
Doba riešenia: 16.1. 2001 - 31.12. 2003
Koordinátor projektu: doc. Ing. Milan Terek, CSc., EU v Bratislave
Partneri: Ekonomická univerzita v Bratislave (SK),
MASM Michalovce (SK),
Instituto Superior de Ciencias do
Trabalho e da Empresa Lisabon (P),
Universidade de Coimbra (P),
Universiteit Antwerpen (A),
University Mame la Vallée (F)
Koordinátor za STU: doc. RNDr. Ivan Janiga, CSc.
   
Označenie projektu: SK/01/31P/PP - 142226
Anglický názov: Regional Development by Distance Learning of SME Managers
Slovenský názov: Rozvoj regiónov cestou dištančného vzdelávania
manažérov malých a stredných podnikov
Doba riešenia: 15.1. 2001 - 31.12. 2004
Ekonomická Univerzita Bratislava (SK)
Partneri: PROACTIVA s.r.o. (SK)
Slovenský živnostenský zväz (SK)
MEGA a.s. (CZ),
Insdtitut Mediterraneen de la Qualite Toulon (F),
TU Vienna (A) ,
Euro Info Centre Magdebrug (D)
University of Lulea (S)
Koordinátor projektu: doc. Ing. Peter Brokeš, CSc.
   
Označenie projektu: A/01/B/F/PP-124137
Anglický názov: Computer Aided Training in Measurement and Metrology
Slovenský názov: Počítačom podporované vzdelávanie
v oblasti merania a regulácie
Doba riešenia: 6.2. 2001 - 31.12. 2004
Koordinátor projektu: Dr. Franz Reichl, TU Vienna
Partneri: TU Vienna, University Extension Centre (A),
Institute of Interchangeable Production Technology (A),
Austrian Standardisation Institute (A)
IMQ Toulon (F)
University of Twente (NL),
Steinbeis Transferzentrum (D),
WBC, London (UK)
MEGA&LOMAN (SK),
WEGRE (G)
Koordinátor za STU: Ing. Martin Halaj, PhD.
   
Označenie projektu: UK/03/B/F/PP - 162014
Anglický názov: An Innovative Methodology for Assesing
and Training Interpersonal - Transferable Skils of
Carear Starters: Development and Testing
Slovenský názov: Inovatívna metodológia pre hodnotenie
a trénovanie interpersonálnych zručností v
ľudí štartujúcich kariéru: Rozvoj a testovanie
Doba riešenia: 1.1. 2003 - 31.12. 2005
Koordinátor projektu: Anglia Polytechnic University, Cambridge
Partneri: Greece , University of Macedonia
Hungary , Baranya Country Labour Centre
Italy , University di Padova, ARCES University College
South Georgia/South Sandwich Islands , Confederation Espanola de Centros de Ensenanza
Koordinátro za STU: prof. Ing. Edita Hekelová, CSc.
   
Označenie projektu: N/03/B/F/PP/165.011
Anglický názov: dMath - Building a European Database
of Mathematical e-learning Modules
Slovenský názov: Vybudovanie európskej databázy
matematických e-learningových modulov
Doba riešenia: 1.10. 2003 - 1.10. 2006
Koordinátor projektu: Buskerud University College, Nórsko
Norway , Hogskole I Buskerud Kongsberg
Czech Republic , Česká technická univerzita Praha
Germany , Soft4Science Mnichov
Spain , Universidad pontificia comillas de Madrid
Finland , Pohjois-savo polytechnic
Koordinátor za STU: doc. RNDr. Daniela Velichová, PhD.
Stavebná fakulta
 
Označenie projektu: F/01/B/F/LA-118204
Anglický názov: AQUALINGUA
Doba riešenia: 16.12.2001 - 31.12.2003
Koordinátor za STU: prof. Jozef Kriš, PhD.
Označenie projektu: SK/02/A/F/PL/-203274
Anglický názov: Slovak University Students in EU Enterproises
Doba riešenia: 01.12.2002 - 30.06.2004
Koordinátor za STU: RNDr. Martin Kysela
   
Označenie projektu: SK/02/A/F/PL-201206
Doba riešenia: 16.12.2002 - 31.05.2004
Koordinátor za STU: Ing.arch. Valéria Lesňáková

Označenie projektu: SK/03/A/F/PL-301213
Názov projektu: Študenti v EU podnikoch 3
Doba riešenia: 16.12.2003 - 31.12.2005
Koordinátor za STU: Ing.arch. Valéria Lesňáková
 
Fakulta elektrotechniky a informatiky
 
Označenie projektu: SK/02/A/F/PL-201226
Anglický názov: Students Gaining Experience in European Companies
Slovenský názov: Študenti získavajú skúsenosti v európskych firmách
Doba riešenia: 18.01.2002 - 19.10.2003
Koordinátor za STU: doc. Ing. Marian Veselý, CSc.
Označenie projektu: SK/01/B/P/PP-142243
Anglický názov: Online Distance Learning Module in European Agrarian Law (ADLER)
Slovenský názov: On-line modul pre dištančné štúdium
o európskych zákonoch pre poľnohospodárstvo
Doba riešenia: 01.11. 2002 - 01.06. 2004
Koordinátor za STU: doc. Ing. Marian Veselý, CSc.
Označenie projektu: SK/00/B/F/PP-142 203
Anglický názov: Satellite Multimedia Rapid Transfer of Education
Slovenský názov: Vzdelávanie satelitným multimediálnym spôsobom
Doba riešenia: 1.12. 2000 - 31.5. 2003
Koordinátor za STU:
Ing. Pavol Bisták
doc. Ing. Mikuláš Huba, PhD.
Označenie projektu: ICoTeL
Anglický názov: Information and Communication Technologies in LifeLong Learning
Slovenský názov: Informačné a komunikačné technológie v celoživotnom vzdelávaní
Doba riešenia: 01.11.2002 - 31.04.2005
Partneri: Slovakia , Univesity of Žilina
Slovakia , TU in Košice
Universitat Politecnica de Catalunya in Barcelona, (ES)
Czech University of Technology in Prag, (CZ)
Slovakia , Society of Lifelong Learning
Slovakia , Slovak Telecom
Slovakia , Globtel GSM
Slovakia , Alcatel Slovakia
Czech Republic , Alcatel Czech
Czech Republic , Český mobil a.s.
Germany , Alcatel SEL A.G.Stuttgard
Austria , Siemens Vienna
Czech Republic , University of Hradec Kralove
Netherlands , VEV Stichting LOB-E/ICT
Netherlands , Fontys
Greece , The Kapodistrian University of Athens
Koordinátor za STU: prof. Ing. Pavol Podhardský, PhD.
 
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
 
Označenie projektu: RO/00/B/F/PP 141028
Anglický názov: Eurocompetencies Transfer in Vocational Guidance
  for Young Specialists in Biocsience Field 
Slovenský názov: Transfer kompetencií na európskej úrovni usmerňujúcich
  voľbu povolania pre mladých odborníkov v oblasti biologických vied
Doba riešenia: 1.12. 2000 - 29.2. 2004
Koordinátor projektu: University Polytehnica, Bucuresti, (RO)
Partneri: Ost European Zentrum, Universitat Hohenheim (D)
  Societatea Romana de Biotechnonologie si Bioenginerie, (RO) 
  Institut de Cercetari Chimice, (RO) 
  Pluri Consultants SRL, (RO) 
  Univ. de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara in Bucuresti, (RO) 
  Fundatia Universitara CERA, (RO) 
  Natural Resorces Insitute – University of Greenwich, (UK) 
Koordinátor za STU: prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc.
 
Fakulta architektúry
 
Označenie projektu: SK/02/A/F/PL - 201233
Anglický názov: ECHO
Slovenský názov: Odísť, získať, vrátit sa
Doba riešenia: 26.8. 2002 - 31.10. 2003
Koordinátro projektu: Marta Kaločajová
Partneri: Netherlands , Architectenburo Schotman
United Kingdom , ADJAYE/ASSOCIATES
Netherlands , BOSCH ARCHITECTS
Austria , BORIS PODRECCA
Italy , Fondazione Romualdo del Bianco
France , ARCHITECTURE-STUDIO
Koordinátor za STU: prof. Ing. arch. Peter Gál, PhD.