Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Stavebná fakulta
Označenie projektu: 2003
Anglický názov: Education in Hydrotecnics
Slovenský názov: Spolupráca v oblasti vzdelávacej siete
Doba riešenia: 4.2. 2001 - 31.12. 2003
Koordinátor za STU: doc. Andrej Šoltész, PhD.
Strojnícka fakulta
Označenie projektu: H -0137- 01/02
Anglický názov: Quality Assurance, Function Tests, Simulation and
Monitoring of the Mechanical Drives
Slovenský názov: Zabezpečenie kvality, funkčné skúšky, simulácia
a monitorovanie mechanických pohonov
Doba riešenia: 2001- 2003
Koordinátor projektu: prof. Döbröczöni A, University of Miskolc, (HU)
Partneri: North University of Baia Mare (R)
University of Targu Mures (R)
University of Technology and Economics Budapest (HU),
Referencie: www.oead.ac.at www.kvs.sjf.stuba.sk www.saia.sk/ceepus
Koordinátor za STU: doc. Ing. Marián Králik, CSc.
Označenie projektu: H 0150 02/03
Doba riešenia: 1.1. 2002 - 31. 12 2003
Koordinátor projektu: University of Szeged (H)
Partneri: Budapest University of Technology and Economics (H)
College of Dunaújváros (H)
University Transilvania of Brasov (RO)
Koordinátor za STU: doc. Pavel Elesztos, CSc.
Označenie projektu: Ro - 0124-03/04
Anglický názov: Intelligent Technology for Disassembly
- and Recycling Oriented Products
Slovenský názov: Inteligentné technológie pre recyklovateľné výrobky
Doba riešenia: 1.1. 2003 - 29.6. 2004
Koordinátor projektu: Dr.Ing. Corneliu Radulescu, PhD., Romania
Partneri: Hungary , Budapest University of Technology and Economics
Slovenia , The Institute of Robotics - University of Maribor
Austria , TU Vienna
Romania , TU Cluj-Napoca
Koordinátor za STU: Ing. Ľudovít Kolláth, PhD.
Označenie projektu: SK -0133 - 03/04
Anglický názov: Intelligent Robotic Systems in the Scientific and
Pedagogical Process at the Middle European Universities
Slovenský názov: Inteligentné robotické systémy vo vedeckom a
pedagogickom procese na stredoeurópskych univerzitách
Doba riešenia: 1.9. 2003 - 29.6. 2004
Koordinátor projektu: Prof.Ing. Mikuláš Hajduk, PhD., TU Košice
Partneri: Austria , University of Technology,
Austria, Institute of Handling Devices and Robotics Vienna,
Technical University of Maribor, Institute of Robotics and Automation
Croatia, University of Split
Bulgaria , University of Rousse
Romania , University Politehnica of Bucharest
Poland , Politechnica of Krakow
Koordinátor za STU: Doc.Ing. Marian Tolnay, PhD.
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Označenie projektu: PL 0119-01/02
Anglický názov: Multimedia as Auxilary Tool in Teaching
of Electrical Engineering
Slovenský názov: Multimédium ako výrazný prostriedok
pri vyučovaní elektrotechniky
Doba riešenia: 2001 - 2005
Koordinátor projektu: Krystyna Stec, Inštitút teoretickej a priemyselnej
elektrotechniky a polytechniky Glywice, (PL)
Partneri: University of West Bohemia (CZ)
Gheorge Asachi University of Iasi (RO)
Budapest University of Tecnology and Economics (HU)
University of Maribor (SI)
University of technology, Košice (SK)
Koordinátor za STU: prof. Ing. Ľudovít Klug, PhD.
Označenie projektu: CZ 103
Slovenský názov: Program zameraný na podporu študijných
pobytov v rámci zúčastnených partnerských inštitúcií
Doba riešenia: 1.9. 2003 - 31.6. 2004
Partneri: Czech Republic , CTU Prague
Czech Republic , TU Brno FEE
Czech Republic , TU Brno FME
Slovakia , TU Košice
Hungary , University of Miskolc
Poland , TU Kielce
Poland , TU Lublin
Bulgaria , TU Plovdiv
Bulgaria , TU Gabrovo
Slovenia , University of Maribor
Austria , TU Vienna
Austria , TU Graz
Austria , Danube University in Krems
Croatia , University of Zagreb
Croatia , University of Split
 Koordinátor projektu: doc. Ing. Mikuláš Huba, CSc. 
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Označenie projektu: PL 110 03/04
Anglický názov: Development and improvement of modern analytical
methods for monitoring the environmental pollution
and introduction of the quality systems and
accreditation to routine analytical laboratories.
Slovenský názov: Vývoj a zlepšenie moderných analytických metód
na monitorovanie znečistenia životného prostredia
a zavádzanie systémov kvality a akreditácie
do rutinných analytických laboratórií.
Doba riešenia: 1.10. 2002 – 30.9. 2004
Riešiteľ projektu: Prof. Andrzej Bobrowski,DSc.
Partneri: The University of Mining and Metallurgy, Krakow (PL)
The University of Graz (A)
The University of Ljubljana (SI)
The University of Pardubice
Referencie: http://www.saia.sk/academics_ceepus.aspx
Koordinátor za STU: prof. Ing. Ján Mocák, DrSc.
Označenie projektu: PL 0130
Anglický názov: Education in separation methods for
organic environmental analysis in XXI. century
Slovenský názov: Vzdelávanie v separačných metódach pre
organickú environmentálnu analýzu v XXI. storočí.
Doba riešenia: 1.10. 2003 - 30.9. 2005
Koordinátor projektu: Prof. Dr. Boguslaw Buszewski, DSc., Poland
Partneri: Austria , Technische Universität Graz
Czech Republic , Univerzita Pardubice
Hungary , University of Veszprém
Poland , Medical University,Gdańsk
Poland , University of Lodź
Slovakia , Univerzita Komenského Bratislava
Koordinátor za STU: Prof. Ing.Ján Krupčík, DrSc.
Materiálovotechnologická fakulta
Označenie projektu: PL 0013 02/03
Anglický názov: Computer Techniques in Metal Science
Slovenský názov: Počítačové metódy vo vede o materiáloch
Doba riešenia: 1.1. 2003 – 31.12. 2005
Koordinátor projektu: Silesian Technical University in Gliwice, (PL)
Partneri: Technical University of Sofia (BLG)
University of Rousse (BLG)
University of West Bohemia (CZ)
Technical University Ostrava (CZ)
University of Miskolc (HU), University of Rijeka (HR)
University of Zagreb (HR)
Technical University of Cluj-Napoca (RO)
University of Ljubljana (SI), University of Maribor (SI)
TU Košice (SK)
Koordinátor za STU: prof. Dr. Ing. Marcel Žitňanský, DrSc.
Označenie projektu: PL-0001-2003/04
Anglický názov: Computer Systems for Manufacture and Measurement
Slovenský názov: Počítačové systémy pre výrobu a meranie
Doba riešenia: 01.01.2001 - 31.12.2004
Koordinátor projektu: Prof. Eng. Stanislav Adamczak, DrSc
Partneri: Austria , Viena Technical University
Czech Republic, Czech Technical University of Prague
Czech Republic, Technical University of Brno
Czech Republic, Technical University of Ostrava
Croatia, University of Zagreb
Slovenia, University of Maribor
Slovakia, Technical University of Košice
Slovakia, University of Žilina
Koordinátor za STU: Prof. Ing. Alexander Janáč, CSc.
Označenie projektu: A-0104-01/02
Anglický názov: Assembly automation
Slovenský názov: Automatizácia montáže
Doba riešenia: 01.01.2001 - 31.12.2005
Koordinátor projektu: Prof. Branko Katalinič
Partneri: Hungary, Technical University of Budapest
Slovenia, University of Maribor
Slovenia, University of Maribor
Romania, Technical University of Cluj-Napoca
Slovakia, Technical University of Košice
Koordinátor za STU: Doc. Ing. Karol Velíšek, CSc.