Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Stavebná fakulta
Označenie projektu: 44s5
Nemecký názov: Kooperation im Bereich Ausbildungund
Forschung auf dem Gebiet der TGA im Jahr 2003
Doba riešenia: 12.1. 2003 - 31.12. 2003
Koordinátor za STU: doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.