Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Fakulta elektrotechniky a informatiky
Označenie projektu: 41s2
Anglický názov: GaN based Structures as Prospective material
for optoelectronics
Slovenský názov: Štruktúry na báze GaN ako perspektívny materiál
pre optoelektroniku
Doba riešenia: 15.2. 2003 - 30.11. 2004
Partneri: J. K. Univerzität Linz
Koordinátor projektu: prof. Dr. Jozef Liday
Fakulta architektúry
Označenie projektu: 41s14
Anglický názov: Aktuelle Entwiklungen in Energiesparug
Slovenský názov: Úspory energie
Doba riešenia: 1.2. 2003 - 13.10. 2003
Partneri: univ. prof. DI. Dr. techn. Helmut Weiss
Mountanuuniversität Leoben
Koordinátor projektu: Doc. Ing. Mária Budiaková, Phd.
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Označenie projektu: 37s15
Anglický názov: Chemometrical Classification of Food and Biologically
Important Samples
Slovenský názov: Chemometrická klasifikácia potravín
a biologicky dôležitých vzoriek.
Doba riešenia: 02.01.2003 - 15.11.2003
Koordinátor za STU: prof. Ing. Ján Mocák, DrSc.
Označenie projektu: 37s15
Anglický názov: Chemometrical Classification of Food
and Biologically Important Samles
Slovenský názov: Chemometrická klasifikácia potravín
a biologicky dôležitých vzoriek.
Doba riešenia: 1.2. 2002 - 30.11. 2003
Koordinátor projektu: Dr. dipl. ing. prof. Ernst Lankmayr
Institut of Analytical Chemistry, TU Graz
Koordinátor za STU: prof. Ján Mocák, DrSc.
Stavebná fakulta
Označenie projektu: 42s2
Anglický názov: Triangular Norms
Doba riešenia: 1.4. 2003 - 30.6. 2004
Partneri: Dr. Erich peter Klement
JKU Linz, Dept. of Algebra
Koordinátor projektu: prof. Radko Mesiar