Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Stavebná fakulta
Označenie projektu: 5RP - 2922080050
Anglický názov: COMPAS
Anglický názov: Compas
Doba riešenia: 22.01.2000 - 31.12.2003
Koordinátor za STU: doc. Ing. Anton Bezák, PhD.

Označenie projektu: MIRA
Anglický názov: Education in Rhone Alpes
Anglický názov: Vzdelávanie v Rhonských Alpách
Doba riešenia: 04.02.2002 - 31.12.2004
Koordinátor za STU: doc. Ing. Mária Zúbková, PhD.

Strojnícka fakulta
Označenie projektu: QAHEA
Anglický názov: Quality Assurance in Higher Education
UK Aproach and Interaction with Slovak Universities
Slovenský názov: Zabezpečenie kvality vysokoškolského vzdelávania
Britský systém a interakcia so slovenskými univerzitami
Doba riešenia: 01.01.2001 - 31.12.2004
Koordinátor projektu: Univerzita Komenského v Bratislave
Partneri: University of Economics in Bratislava
University of Luton
University of Surrey
Leeds University
International Centre for Higher Education Management
Koordinátor za STU: prof. Ing. Ladislav Javorčík, PhD

Fakulta elektrotechniky a informatiky
Označenie projektu: ITU
Anglický názov: Proposal for Candidate Institution of Internet
Center Training Initiative (ITCI)
Slovenský názov: Iniciatíva vytvárania internetových tréningových
centier v rozvíjajúcich sa krajinách
Doba riešenia: 7.5.2001 - 31.12.2003
Koordinátor projektu: Viliam Podhorský
Pošty a telekomunikácie Slovenska
Koordinátor za STU: Doc. Ing. Gregor Rozinaj, CSc.
Doc. Ing. Mikuláš Huba, CSc.

Označenie projektu: Fotec - Bil.
Slovenský názov: Výchova odborníkov pre medicínske urýchľovače
Doba riešenia: 5.12.2002 - 30.6.2005
Partneri: Forschungs und Technologietransfer GmbG (A)
Koordinátor za STU: doc. Ing. Márius Pavlovič, CSc.

Fakulta architektúry
Označenie projektu: MVT 7/02
Anglický názov: Danube Docklands Zone in Bratislava
Slovenský názov: Virtuálny ateliér s využitím internetu
Zóna zimný prístav v Bratislave
Doba riešenia: 1.9.2001 - 31.12.2003
Koordinátor projektu: B. Arch. Adrian Dobson, UK
Partneri: University of Luton (UK)
Koordinátor za STU: Ing. arch. Igor Koščo, PhD.
 
Označenie projektu: MVTS 3/02
Anglický názov: Heritage for Future
Slovenský názov: Dedičstvo pre budúcnosť
Doba riešenia: 13.2.2002 – 31.12.2004
Partneri: Fondazione Romualdo del Bianco (IT)
Universita degli Studi Firenze (IT)
VUT Brno (CZ)
Bieloruská štátna polytechnická univerzita (BL)
Politechnika Warszawska (PL)
Politechnika Krakowska (PL)
Koordinátor za STU: doc. Ing. Eva Kráľová, PhD.
 
Označenie projektu: Nem/Slov/SCEI
Anglický názov: Kremnica - Slovak Centre for Europaen Integration
Slovenský názov: Kremnica - Slovenské centrum pre európsku integráciu
Doba riešenia: 08.01.2002 - 31.12.2005
Partneri: Mind21 - Fabrik f129r Wissensengineering und Wissensdesign Stuttgart
Wissensdesign Stuttgart, Frankfurt, Berlin
Koordinátor projektu: Doc. Ing.arch. Branislav Dohnány, PhD
Koordinátor za STU: Doc. Ing.arch. Branislav Dohnány, PhD

Materiálovotechnologická fakulta
Označenie projektu: Open Society foundation - G/276/02/61300
Anglický názov: Distance Education for Quality Systems
Managers and Quality Control Staff
Slovenský názov: Dištančné vzdelávania manažérov systémov kvality
a pracovníkov útvarov riadenia kvality
Doba riešenia: 1.9.2002 – 1.9.2003
Koordinátor za STU: prof. Ing. Alexander Linczényi, PhD.
 
Označenie projektu: S-041-2003
Anglický názov: Contract on Lump Sum related to Visegrad Scholarship
Slovenský názov: Zmluva na paušál vo vzťahu Višegrádskemu štipendiu
Doba riešenia: 01.01.2003 - 31.06.2004
Koordinátor projektu: Andrzej Jagodzinski
Koordinátor za STU: prof. Ing. Dr. Marcel Žitňanský, DrSc.

 
Označenie projektu: Open Society Foundation - G/357/02/61300
Anglický názov: Project management - course project manager
Slovenský názov: Projektový manažment - kurz projektový manažér
Doba riešenia: 1.11. 2002 - 30.9.2003
Partneri: Novitech, Košice
Softip, Košice
Koordinátor projektu: Ing. Ončák Peter