Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie  
Meno:  Ing. Alexy Pavol, CSc.,
Kolomazník Karel, Sedlák Michal,
Sedláková Eva, prof. Bakoš Dušan, DrSc.
Katedra:  Katedra plastov a kaučuku
Typ:  patent
Názov:  Polymeric water-soluble biodegradable material
Štát udelenia/uznania: Veľká Británia
Dátum:  10.9.2003

Fakulta architektúry
Meno:  doc. akad. soch. Gabriela Gáspárová-Illéšová
Katedra:  Katedra výtvarných disciplín ÚDTA
Typ:  ocenenie
Názov:  Čestné uznaie Great Prize III International Biennial of Contemporary Medal - Seixal
Štát udelenia/uznania: Portugalsko
Dátum:  30.10.2003
Meno: doc. Ing. Eva Kráľová, CSc.
Katedra:  Ústav architektúry II.
Typ:  ocenenie
Názov:  aktívny príspevok v rozjímaní myšlienok a aktivít nadácie
Štát udelenia/uznania: Taliansko
Dátum:  14.3.2003
   
Stavebná fakulta
Meno:   Prof. Ing. Jozef Hulla, DrSc.
Katedra:   Katedra geotechniky
Typ:   ocenenie
Názov:   Čestné uznanie za rozvoj slovenskej hydrogeológie (SAV)
Štát udelenia/uznania:  Slovenská republika
Dátum:   14.2.2003
Meno:   Prof. Ing. Zoltán Agócs, PhD. a kol.
Katedra:   Katedra kovových a drevených konštrukcií
Typ:   ocenenie
Názov:   2. Cena v súťaži o najlepšiu realizovanú stavbu s OK v ČR a SR "Most Márie-Valérie cez Dunaj"
Štát udelenia/uznania: Česká republika
Dátum:   17.9.2003
Meno:   Prof. Ing. Jozef Hulla, DrSc.
Katedra:   Katedra geotechniky
Typ:   ocenenie
Názov:   Ďakovný list dekana Stavebnej fakulty VŠB TU Ostrava za spoluprácu
Štát udelenia/uznania: Slovenská republika
Dátum:   14.12.2003

Fakulta elektrotechniky a informatiky
Meno:   Ing. Peter Fuchs, PhD.
Katedra:   Katedra rádioelektroniky
Typ:  priemyselný vzor
Názov:  Precízny digitálny elektromer PEM 6711, prototyp vystavovaný na 15. medzinárdonej výstave INTERKAMA Dusseldorf
Štát udelenia/uznania: Slovenská republika
Dátum:   30.3.2003