Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Stavebná fakulta
Označenie projektu: NATO SfP-974172
Anglický názov: Microwave Monolitic Integrated Transmitted
Power Sensors and their Industrial
and Metrological Applications
Slovenský názov: Mikrovlnný monolitický integrovaný senzor
prenášaného výkonu a jeho
priemyselná metrologická aplikácia
Doba riešenia: 2000 – 2003
Koordinátor za STU: doc. Ing. Jaroslav Kováč, CSc.
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Označenie projektu: LST. CLG. 977743
Anglický názov: Protein Binding and Photochemistry
of the Anticancer Drug Camptothecin
Slovenský názov: Fotochémia a interakcia protirakovinového
liečiva camptothecínu s proteínmi
Doba riešenia: 1.5.2001-30.4.2002
Koordinátor projektu: Doc. Valko, Dr. Morris, Prof. Telser
Partneri: Slovenská technická univerzita v Bratislave .
Liverpool John Moores University (UK)
Roosevelt University Chicago (USA)
Koordinátor za STU: Doc. Ing. Marián Valko, CSc.
Označenie projektu: SA (EST. CLG.977042)
Anglický názov: New generation of inks for rotogravure
Slovenský názov: Vývoj novej generácie ekologických
farbív pre hĺbkotlač
Doba riešenia: 1.7.2000 – 1.7.2002
Koordinátor projektu: Dr. Alexandra Pekarovičová, PhD
Western Michigan University, Kalamazoo, (USA)
Partneri: Western Michigan University, Kalamazoo, (USA)
Koordinátor za STU: Ing. Viera Khunová, CSc.
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Označenie projektu: NATO SfP projekt č. SfP-974172
Anglický názov: Microwave Monolitic Integrated Transmitted
Power Sensors and Their Industrial and
Metrological Applications
Slovenský názov: Mikrovlnný monolitický integrovaný senzor
prenášaného výkonu a jeho priemyselná
metrologická aplikácia
Doba riešenia: 1.1.2000 - 31.12.2003
Koordinátor projektu: prof.Alexander Georgakilas, Heraklion, Crete, Greece
Partneri University of Crete, Heraklion, Greece,
EIÚ SAV Bratislava (SR)
Applied Precision Ltd. Bratislava (SR)
ČTU Praha, (CR)
Koordinátor za STU: doc. Ing. Jaroslav Kováč, CSc.