Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Stavebná fakulta
 
Označenie projektu: Mobility Project - CESEWE
Anglický názov: Civil Engineering Students in European Working Environment
Slovenský názov: Študenti stavebných smerov v pracovnom
prostredí EU
Doba riešenia: 21.12.2000 - 31.5.2002
Koordinátor projektu: Ing. arch. Valéria Lesňáková
   
Označenie projektu: UK/01/B/F/PP-129_438
Anglický názov: A new and flexible approach to training
for engineers in construction /NFATEC/
Slovenský názov: Nový a flexibilný prístup k školeniu
inžinierov v stavebníctve
Doba riešenia: od 01.11.2001 do 30.10.2004
Koordinátor projektu: University of Sheffield
Koordinátor za STU: Ing. Rudolf Ároch
   
   
Strojnícka fakulta
 
Označenie projektu: UK/01/B/F/PP-129423
Anglický názov: An Interactive Training Tool for the
Management and Minimisation of Non-Domestic
Solid and Aqueous Wastes
Slovenský názov: Interaktívny nástroj manažmentu a
minimalizácie tuhého a tekutého odpadu
Doba riešenia: 2001 - 2004
Partneri: TU Wien (A), Energon GmbH Wien (A),
ECO-PR Vienna, Imsoft Wien (A),
Hungarian Academy of Science Budapest (H),
Federapi Torino (I), Meriadini Torino (I),
Enviromantal Industries Federation Newcastle (UK),
Universita Tehnica Gh.Asachi Lasi, Moldoplast Lasi,
S.C.Ceramica Lasi,
Slovnaft –Metalchem Bratislava (SK),
Federal Ministry of Agriculture, Forestry,
Environment and Water Wien (A)
Koordinátor za STU: doc. Ing. Karol Jelemenský, CSc.
   
Označenie projektu: A/99/1/050150/PI/III.3a/FPC
Nemecký názov: Umwelt Management Systeme - Handbuch fuer
kleine und mittlere Unternehmen
Slovenský názov: Systémy pre riadenie životného prostredia
príručka pre malé a stredné podniky
Doba riešenia: 15.01.2002 - 31.12.2002
Koordinátor projektu: TU Wien
Koordinátor za STU: doc. Ing. Karol Jelemenský, CSc.
   
Označenie projektu: SK/01/A/F/EX-100 404
Anglický názov: University Management Improvement
Slovenský názov: Skvalitnenie manažmentu univerzity
Doba riešenia: 2001 - 2002
Koordinátor projektu: doc. Ing. Milan Terek, CSc., EU v Bratislave
Partneri: Ekonomická univerzita v Bratislave (SK),
MASM Michalovce (SK),
Instituto Superior de Ciencias do
Trabalho e da Empresa Lisabon (P),
Universidade de Coimbra (P),
Universiteit Antwerpen (A),
University Mame la Vallée (F)
Koordinátor za STU: doc. RNDr. Ivan Janiga, CSc.
   
Označenie projektu: SK/01/31P/PP - 142226
Anglický názov: Regional Development by Distance
Learning of SME Managers
Slovenský názov: Rozvoj regiónov cestou dištančného vzdelávania
manažérov malých a stredných podnikov
Doba riešenia: 2001 - 2004
Partneri: Ekonomická Univerzita Bratislava (SK)
PROACTIVA s.r.o. (SK)
Slovenský živnostenský zväz (SK)
MEGA a.s. (CZ),
Insdtitut Mediterraneen de la Qualite Toulon (F),
TU Vienna (A) ,
Euro Info Centre Magdebrug (D)
University of Lulea (S)
Koordinátor projektu: Ing. Peter Brokeš, CSc.
   
Označenie projektu: A/01/B/F/PP-124.137
Anglický názov: Computer Aided Training in Measurement and Metrology
Slovenský názov: Počítačom podporované vzdelávanie
v oblasti merania a regulácie
Doba riešenia: 2001 - 2004
Koordinátor projektu: Franz Reichl, TU Vienna
Partneri: TU Vienna, University Extension Centre (A),
Institute of Interchangeable Production Technology (A),
Austrian Standardisation Institute (A)
IMQ Toulon (F)
University of Twente (NL),
Steinbeis Transferzentrum (D),
WBC, London (UK)
MEGA&LOMAN (SK),
WEGRE (G)
Koordinátor za STU: Ing. Martin Halaj, PhD.
   
Fakulta elektrotechniky a informatiky
 
Označenie projektu: SK/00/A/F/1-142 020
Anglický názov: Students Acquiring Skills for their
European Careers
Slovenský názov: Príprava študentov pre uplatnenie sa
na trhu práce v Európskej únii
Doba riešenia: 2000 - 2002
Partneri: Dr.W.Brinsky, Siemens ,Wien (A),
Infinenon Technologies,Villach (A),
ASI Centrum s.r.o., Praha (CZ),
CATT, Linz (A)
Q-STAR Test nv, Brugge (Belg),
ON Semiconductor, R.pod Radhoštěm (CZ),
ERCO Leuchten GmbH, Praha (CZ),
Alcatel,Stuttgart (D),
MICROTRONIC, Roskilde (Denmark),
2APIE, Amiens (F),
Helsinki University of Technology (SF),
Technische Universitet Eindhoven (NL)
Koordinátor za STU: doc. Ing. Marian Veselý, CSc.
   
Označenie projektu: SK/02/A/F/PL-201226
Anglický názov: Students Gaining Experience in European Companies
Slovenský názov: Študenti získavajú skúsenosti v európskych firmách
Doba riešenia: 18.01.2002 - 19.10.2003
Koordinátor za STU: doc. Ing. Marian Veselý, CSc.
   
Označenie projektu: SK/01/B/P/PP-142243
Anglický názov: Online Distance Learning Module in
European Agrarian Law (ADLER)
Slovenský názov: On-line modul pre dištančné štúdium
o európskych zákonoch pre poľnohospodárstvo
Doba riešenia: 01.11.2002 - 01.06.2004
Koordinátor za STU: doc. Ing. Marian Veselý, CSc.
   
Označenie projektu: SK-00-B-P-2-142 222
Anglický názov: Advanced Education Methods in Control Engineering
Slovenský názov: Moderné metódy riadenia aplikované v priemysle.
Doba riešenia: 2001 – 2003
Partneri: Institute for Machine and Process Automation,Wien (A),
Institute of Communication and Cybernetics of Nantes (F)
Dept. of Electrical Eng. and Inform. Sciences, Bochum (D)
Institute of Automation, University of Maribor (Slovenia),
SAA, Engineering GmbH,Wien (A),
Kybernetika Ltd.Košice (SK),
Novitech Inc., Košice (SK),
Digital Open Network Enviroment, Espoo (SF)
Koordinátor za STU: doc. Ing. Štefan Kozák, CSc.
   
Označenie projektu: HEPTAMINH
Anglický názov: Higher Education Professional Training As a Mean
to Meet Industrial Needs in Human Resources
Slovenský názov: Vysokoškolské odborné vzdelávanie ako nástroj
uspokojenia požiadaviek priemyslu na ľudské zdroje
Doba riešenia: 2001 - 2006
Partneri: TU Košice (SK), ČVUT Praha (CZ),
Centrum edukacji Politechniki Gdańskiej, (PL),
Warsaw University of Technology (PL),
Budapesti Muszaki es Gazdasagtudomanyi Egyetem, Budapest (H),
Technological Institute of Piraeus, Egaleo (G),
Leeds Metropolitan University, Leeds (UK),
Conservatoire National des Arts et Métiers, Paris (F)
Koordinátor za STU: doc. Ing. Mikuláš Huba, PhD.
   
Označenie projektu: SK/00/B/F/PP-142 203
Anglický názov: Satellite Multimedia Rapid Transfer of Education
Slovenský názov: Vzdelávanie satelitným multimediálnym spôsobom
Doba riešenia: 2000 - 2003
Koordinátor za STU:
Ing. Pavol Bisták
doc. Ing. Mikuláš Huba, PhD.
   
Označenie projektu: ICoTeL
Anglický názov: Information and Communication Technologies
in the Life Long Learning
Slovenský názov: Informačné a komunikačné technológie
v celoživotnom vzdelávaní
Doba riešenia: 01.11.2002 - 31.04.2005
Partneri: Slovakia, Univesity of Žilina
Slovakia, TU in Košice
Universitat Politecnica de Catalunya in Barcelona, (ES)
Czech University of Technology in Prag, (CZ)
Slovakia, Society of Lifelong Learning
Slovakia, Slovak Telecom
Slovakia, Globtel GSM
Slovakia, Alcatel Slovakia
Czech Republic, Alcatel Czech
Czech Republic, Český mobil a.s.
Germany, Alcatel SEL A.G.Stuttgard
Austria, Siemens Vienna
Czech Republic, University of Hradec Kralove
Netherlands, VEV Stichting LOB-E/ICT
Netherlands, Fontys
Greece, The National and Kapodistrian University of Athens
Koordinátor za STU: prof. Ing. Pavol Podhardský, PhD.

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
 
Označenie projektu: Community Vocational Training Programme
Anglický názov: Eurocompetencies Transfer in Vocational Guidance
for Young Specialists in Biocsience Field
Slovenský názov: Transfer kompetencií na európskej úrovni
usmerňujúcich voľbu povolania pre mladých
odborníkov v oblasti biologických vied
Doba riešenia: 2001 - 2002
Koordinátor projektu: University Polytehnica, Bucuresti, (RO)
Partneri: Ost European Zentrum, Universitat Hohenheim (D)
Societatea Romana de Biotechnonologie si Bioenginerie, (RO)
Institut de Cercetari Chimice, (RO)
Pluri Consultants SRL, (RO)
Univ. de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara in Bucuresti, (RO)
Fundatia Universitara CERA, (RO)
Natural Resorces Insitute – University of Greenwich, (UK)
Koordinátor za STU: prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc.