Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity


Stavebná fakulta

Označenie projektu: SK 0042 02/03
Anglický názov: Fuzzy Control
Slovenský názov: Fúzne riadenie
Doba riešenia: 1999 - 2003
Koordinátor projektu: Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie SvF STU
Koordinátor za STU: prof. RNDr. Radko Mesiar, CSc.


Strojnícka fakulta

Označenie projektu: H -0137- 01/02
Anglický názov: Quality Assurance, Function Tests, Simulation and
Monitoring of the Mechanical Drives
Slovenský názov: Zabezpečenie kvality, funkčné skúšky, simulácia
a monitorovanie mechanických pohonov
Doba riešenia: 2001- 2003
Koordinátor projektu: University of Miskolc, (HU)
Partneri: North University of Baia Mare (R)
University of Targu Mures (R)
University of Technology and Economics Budapest (HU),
Referencie: www.ceepus.org/ceepus
Koordinátor za STU: doc. Ing. Marián Králik, CSc.

Označenie projektu: SK 0119 01/02
Anglický názov: Inteligent Robotic Systems in the Scientific and
Pedagogical Processes at the Middle Europe Universities
Slovenský názov: Inteligentné robotizované systémy vo vedeckom
výskume a vzdelávaní na stredoeurópskych univerzitách
01.01.2001 - 30.06.2002
Koordinátor za STU: doc. Ing. Tolnay Marián, CSc.

Označenie projektu: H 0150 02/03
Doba riešenia: 2002 - 2003
Koordinátor projektu: University of Szeged (H)
Partneri: Budapest University of Technology and Economics (H)
College of Dunaújváros (H)
University Transilvania of Brasov (RO)
Koordinátor za STU: doc. Pavel Elesztos, CSc.


Fakulta elektrotechniky a informatiky

Označenie projektu: PL 0119-01/02
Anglický názov: Multimedia as Auxilary Tool in Teaching
of Electrical Engineering
Slovenský názov: Multimédium ako výrazný prostriedok
pri vyučovaní elektrotechniky
Doba riešenia: 2001 - 2005
Koordinátor projektu: Krystyna Stec, Inštitút teoretickej a priemyselnej
elektrotechniky a polytechniky Glywice, (PL)
Partneri: University of West Bohemia (CZ)
Gheorge Asachi University of Iasi (RO)
Budapest University of Tecnology and Economics (HU)
University of Maribor (SI)
University of technology, Košice (SK)
Koordinátor za STU: prof. Ing. Ľudovít Klug, PhD.

Označenie projektu: CZ 0103 02/03
Doba riešenia: 2002 - 2003
Koordinátor projektu: Technical University of Ostrava (CZ)
Partneri: Brno University of Technology (CZ)
University of Miskolc (H)
University of Rijeka (HR)
Silesian Technical University (PL)
Technical University of Opole (PL)
Poznan University of Technology (PL)
University of Mining and Metallurgy (PL)
Kosice Technical University (SK)
University of Žilina (SK)
University of Trenčín in Trenčín (SK)
Koordinátor za STU: Ing. Katarína Žáková


Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Označenie projektu: PL 0110 02/03
Anglický názov: International exchange of students and teachers
Slovenský názov: Medzinárodná výmena študentov a učiteľov
Doba riešenia: 1997 – 2003
Partneri: The University of Mining and Metallurgy, Krakow (PL)
The University of Graz (A)
The University of Ljubljana (SI)
The University of Pardubice
Koordinátor za STU: prof. Ing. Ján Mocák, DrSc.
 
Označenie projektu: SI 0007 02/03
Anglický názov: Objective Measurements Technology in Textile
and Clothing Engineering
Slovenský názov: Technológia objektívnych meraní v textilnom
a odevnom inžinierstve
Doba riešenia: 1.1.2001 - 2003
Koordinátor projektu: Prof. Jelka Geršak, University of Maribor, (SI)
Partneri: University of Zagreb (HR)
Technical University of Lodz, (PL)
Technical University of Liberec, (CZ)
Technical University of Budapest, (HU)
Technical College for the Light Industry, (HU)
Koordinátor za STU: doc. Ing. Michal Krištofič, CSc.
 
Označenie projektu: PL 0105 02/03
Anglický názov: Polymer engineering and recycling
Doba riešenia: 2002 - 2003
Koordinátor: Wroclaw University of Technology, Poland
Partners: University of Chemical Technology and Metallurgy, Bulgaria
Technical University of Budapest, Hungary
University of Split, Croatia
Technical University of Iasi, Romania
Koordinátor za STU: Ing. Viera Khunová


Fakulta architektúry

Označenie projektu: A 0009 02/03
Anglický názov: The Rural Architecture
Slovenský názov: Architektúra vidieka
Doba riešenia: 1998 - 2003
Koordinátor projektu: Technical University Graz (A)
University of Architecture, Sofia (BG)
Ybl Miklós, Polytechnic Budapest (BG)
University of Zagreb (HR)
University of Ljubljana (SI)
Koordinátor za STU: prof. Ing. arch. Michal Šarafín, CSc.


Materiálovotechnologická fakulta

Označenie projektu: PL 0013 02/03
Anglický názov: Computer Techniques in Metal Science
Slovenský názov: Počítačové metódy vo vede o materiáloch
Doba riešenia: 1996 – pokračuje
Koordinátor projektu: Silesian Technical University in Gliwice, (PL)
Partneri: Technical University of Sofia (BLG)
University of Rousse (BLG)
University of West Bohemia (CZ)
Technical University Ostrava (CZ)
University of Miskolc (HU), University of Rijeka (HR)
University of Zagreb (HR)
Technical University of Cluj-Napoca (RO)
University of Ljubljana (SI), University of Maribor (SI)
TU Košice (SK)
Koordinátor za STU: prof. Dr. Ing. Marcel Žitňanský, DrSc.

Označenie projektu: PL-0001-2001/02
Anglický názov: Computer Systems for Manufacture and Measurement
Slovenský názov: Počítačové systémy pre výrobu a meranie
Doba riešenia: 01.01.2001 - 31.12.2003
Koordinátor projektu: Prof. Eng. Stanislav Adamczak, DrSc
Partneri: Austria , Viena Technical University
Czech Republic , Czech Technical University of Prague
Czech Republic , Technical University of Brno
Czech Republic, Technical University of Ostrava
Croatia , University of Zagreb
Slovenia , University of Maribor
Slovakia , Technical University of Košice
Slovakia , University of Žilina
Koordinátor za STU: prof. Ing. Alexander Janáč, CSc.

Označenie projektu: A 0104 02/03
Anglický názov: Assembly automation
Slovenský názov: Automatizácia montáže
Doba riešenia: 01.01.2001 - 31.12.2005
Koordinátor projektu: Prof. Branko Katalinič
Partneri: Hungary , Technical University of Budapest
Slovenia , University of Maribor
Slovenia , University of Maribor
Romania , Technical University of Cluj-Napoca
Slovakia , Technical University of Košice
Koordinátor za STU: Doc. Ing. Karol Velíšek, CSc.