Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Fakulta elektrotechniky a informatiky
Označenie projektu: Rakúsko-Slovensko 37s2
Anglický názov: Semiconducting Metal Oxide Thin Films for
Environmental Applications
Slovenský názov: Polovodivé tenké vrstvy kovových oxidov vhodné
pre monitorovanie životného prostredia
Doba riešenia: 1.2.2001 - 15.12.2002
Partneri: Dr.Alberta Bonanni, Johannes Kepler Universität Linz (A)
Prof. Helmut Sitter, Johannes Kepler Universität Linz (A)
Koordinátor za STU: Ing. Ivan Hotový, PhD.
 
Označenie projektu: Nemecko-Slovensko Nem/Slov/1/DAAD
Anglický názov: Novel Materials, Technologies and Metodologies
of their Assesment for Electronics and Sensorics
Slovenský názov: Nové materiály, technológie a metodiky ich
hodnotenia pre elektroniku a senzoriku
Doba riešenia: 1.1.1998 - 31.12.2003
Partneri: TU Ilmenau (D)
Koordinátor za STU: Doc. Ing. Jozef Liday, CSc.
 
Označenie projektu: Rakúsko - Slovensko IAEA/SLR 10994
Anglický názov: Non-destructive Testing of Reactor Pressure Vessel Steels
Slovenský názov: Nedeštruktívne testovanie ocelí tlakových nádob reaktora
Doba riešenia: 1.1.2000 - 31.12.2002
Partneri: IAEA - International Atomic Energy Agency (A)
Koordinátor za STU: Doc. Ing. Vladimír Slugeň, CSc.
 
Označenie projektu: Rakúsko - Slovensko IAEA/SLR 11120
Anglický názov: Nickel Effect in Radiation Embrittlement
of Reactor Pressure Vessel Steels
Studied by MS and PAS
Slovenský názov: Vplyv niklu na radiačné krehnutie tlakovej
študovaný pomocou MS a PAS
Doba riešenia: 5.1.2000 - 31.12.2003
Partneri: International Atomic Energy Agency, Wien (A)
Koordinátor za STU: prof. Ing. Jozef Lipka, DrSc.
 
Označenie projektu: Japonsko - Slovensko Jap/Slov/1
Anglický názov: Catalytic Activity of Zeolites in Methanol
to Gasoline Conversion
Slovenský názov: Katalytická aktivita zeolitov v procese
konverzie metanolu na gasolin
Doba riešenia: 1.4.1998 - 31.3.2002
Referencie: Chem. Phys. Lett. 1998
238 J. Am. Chem. Soc. 1999
121 Catalysis Today 1999
Koordinátor projektu: Mr. Naoyuki Akikusa
Partneri: Angstrom Technology Partnership, Tokyo (J)
Koordinátor za STU: prof. Ing. Štich Ivan, PhD
 
Označenie projektu: Japonsko - Slovensko Jap/Slov/2
Anglický názov: Mechanism of Atomic Resolution of the
Atomic Force Microscopy
Slovenský názov: Mechanizmus atomárnej rozlišovacej
schopnosti atómovej silovej mikroskopie
Doba riešenia: 1.4. 1998 - 31.3. 2002
Referencie: Phys. Rev. Lett. (1997-78, 1998-B58, 1999-B60)
Koordinátor projektu: Mr. Naoyuki Akikusa
Angstrom Technology Partnership, Tokyo (J)
Koordinátor za STU: prof. Ing. Ivan Štich, PhD
 
Označenie projektu: Poľsko - Slovensko Pol/Slov/W
Anglický názov: Advanced Semiconductor Heterostructures and
Nanostructures Characterization and Processing
for Optoelectronic Devices
Slovenský názov: Príprava a charakterizácia heteroštruktúr a
nanoštruktúr pre optoelektronické prvky
Doba riešenia: 1.6.1999 - 31.12.2002
Referencie: MOVPE technology and characterisation of
silicon- doped GaAs and AlGaAs 2001, 21
Koordinátor projektu: Dr. Marek Tlaczala
Partneri: Wroclaw University of Technology, (PL)
Koordinátor za STU: doc. Ing. Jaroslav Kováč, CSc.
doc. Ing. Rudolf Kinder, CSc.
 
Označenie projektu: Taliansko - Slovensko Tal/Slov
Anglický názov: Gas Sensors Based on Metal Oxide Semiconductors
Slovenský názov: Plynové senzory na báze kovových polovodivých oxidov
Doba riešenia: 1.2.2000 - 31.12.2002
Referencie: Sensors and Actuators B 78 (2001),126-132
Koordinátor projektu: Dr. P. Siciliano, Universite di Lecce (I)
Partneri: Dr. Maria Ivanovskaya -
Belarus State University, Minsk (Belarus).
Dr.Cornel Cobianu -
National Institute for Research and Development
in Microtechnologies, Bucharest (RO).
Dr. P. Siciliano, Instituto per lo Studio di Nuovi (I)
Koordinátor za STU: Ing. Ivan Hotový, CSc
 
Označenie projektu: Nemecko - Slovensko MLC/BMBF01
Anglický názov: Nanodimensional Structures on III-V Semiconductors
for Advanced Optoelectronic Devices
Slovenský názov: Nanodimenzionálne štruktúry na báze polovodičov
A III B V pre moderné optoelektronické prvky
Doba riešenia: 1.1.2000 - 31.12.2003
Referencie: MOVPE growth and characterisation of InAs/Gaas
monolayer active region for laser structures, 409-412
Koordinátor projektu: PD Dr. Bernd Rheinländer
DFG University Leipzig, (D)
Partneri: DFG University Leipzig (D),
Institut fur Oberflächenmodifizierung e.V., Leipzig (D),
Inernational Laser Center, Bratislava (SK)
Koordinátor za STU: doc. Ing. Uherek František, CSc.
prof. Ing. Jaroslav Kováč, CSc.
 
Označenie projektu: Slovensko - Česko 106-96-1601
Anglický názov: Preparation and characterisation of magnetic
materials based on iron oxides.
Slovenský názov: Príprava a charakterizácia magnetických
materiálov založená na oxidoch.
Doba riešenia: 30.4.1996 -30.4.2004
Doc. Ing. Anna Grusková, CSc.
Partneri: Ing.Jan Šubrt, UACH AV Praha, (ČR)
Koordinátor projektu: Doc. Ing. Anna Grusková, CSc.
  
Označenie projektu: Slovensko - Grécko S/G-bil.
Anglický názov: Practical Application of Modified Electrodes for
Selective Electroanalysis of Metallic Complexes
and Organics in Enviromental Components
Slovenský názov: Praktická aplikácia modifikovaných elektród na
selektívnu elektroanalýzu kovových komplexov a
organických látok v environmentálnych komponentoch
Doba riešenia: 1.9.2001 - 31.12.2003
Koordinátor projektu: Dimitris Petridis, PhD.
Partneri: Institute of Materials Science
N.C.R.S. “Demokritos”, Athens (G)
Koordinátor za STU: doc. Ing. Július Cirák, CSc.
  
Označenie projektu: Slovensko - Rakúsko S/R-Bil.
Anglický názov: Structures and Materials for Ion Beam Lithography
Slovenský názov: Štruktúry a materiály pre litografiu jónovým lúčom
Doba riesenia: 28.7.2001 - 30.6.2003
Partneri: Elmar Platzgummer, PhD.
IMS Nanofabrication GmbH, Wien (A)
Koordinátor za STU: prof. Ing.. Lipka Jozef, DrSc.
  
Označenie projektu: Medzivládna dohoda: Slovensko - USA
Anglický názov: Automatic Control of Flexibile Manufacturing Systems
Slovenský názov: Automatické riadenie pružných výrobných systémov
Doba riesenia: 2001 - 2003
Partneri: New Jersey Institute of Technology,
Det.of Electrical and Computer Eng. (USA)
Koordinátor za STU: doc. Ing. Branislav Hrúz, CSc.
  
Označenie projektu: DAAD 11/2002
Anglický názov: Thin Films Materials and Structures for Microsensors
Slovenský názov: Tenkovrstvové štruktúry vhodné pre mikrosenzory
Doba riesenia: 1.1.2002 - 31.12.2003
Koordinátor projektu: doc.Tvarožek Vladimír,CSc.
Partneri: Univ. Prof. Dr. Christian Knedlik, TU Ilmenau (D)
Koordinátor za STU: doc.Tvarožek Vladimír, CSc.
  
Označenie projektu: DAAD 17/2002
Anglický názov: Surfice Modification of Melt-spun Metallic Alloys
Doba riesenia: 1.1.2002 - 31.12.2003
Partneri: Dr. Peter Schaaf, Universität Gőttigen
Zweites Physikalisches Institut (D)
Koordinátor projektu: prof. Marcel Miglierini, DrSc.
  
Označenie projektu: DAAD 9/2002
Anglický názov: Resonance Free Moving in Mechatronical
Actor Systems with Integrated DSP-control
Doba riešenia: 1.1.2002 - 31.12.2003
Partneri: prof. Gerhard Gruhler
Fachhochschule Heilbronn (D)
Koordinátor projektu: doc. Ing. Peter Hubinský, CSc.
 
Označenie projektu: Česko - Slovensko spolupráca 129/194
Slovenský názov: Robustné riadenie systémov
Doba riešenia: 1.1.2002 - 31.12.2003
Partneri: prof. Antonín Víteček, CSC.
Fakulta strojní VŠB TU Ostrava, (CZ)
Koordinátor projektu: prof. Vojtech Veselý, DrSc.
 
Označenie projektu: Slovensko - Nemecko N/S-BIL
Anglický názov: Nickel Oxide Thin Films for Gas Sensors
Slovenský názov: Nikel oxidové tenké vrstvy aplikovateĺné
v senzoroch plynov
Doba riešenia: 1.1.2002 - 30.12.2004
Partneri: TU Ilmenau (D)
Koordinátor projektu: Ing. Ivan Hotový, PhD.
 
Označenie projektu: Nemecko-Slovensko N/S-MUE-Bez-EU9
Anglický názov: Development of High-power six-port Reflectometers
(impedance analyzers) for Different
Types of Transmission Media Frequency
Ranges of 900 MHz and 2450 MHz
Slovenský názov: Výskum a vývoj vývoj vývoj vektorových
reflektometrov (impedančných analyzátorov ) pre
rôzne typy vedení vo frekvenčných
pásmach 900 a 2 450 Mhz
Doba riešenia: 1.6.2002 - 31.5.2003
Partneri: Muegge Electronic GmbH (D)
Koordinátor projektu: Ing. Bezek Ján, CSc.

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Označenie projektu: Slovensko - USA 002-98
Anglický názov: Mechanistic study of chiral recognition
in HPLC and HRGC
Slovenský názov: Štúdium chirálneho rozpoznania
v HPLC a HRGC
Doba riešenia: 1.3. 1999 - 28.2. 2002
Koordinátor projektu: Prof. D.W. Armstrong,
Partneri: Dept.of Chemistry, Iowa State University (USA)
Koordinátor za STU: prof. Ing. Ján Krupčík, DrSc.
 
Označenie projektu: Slovensko - USA CHE 9615586
Anglický názov: Charge Density Analysis of Transition Metal
Complexes by Accurate X-ray Diffraction Methods
Slovenský názov: Analýza nábojovej hustoty komplexov prechodných
kovov z presných RTG difrakčných metód
Doba riešenia: 1.1.1999 – 31.12. 2002
Partneri: SUNY Buffalo, Buffalo, N.Y. (U.S.A.)
Koordinátor projektu: doc. Ing. Jozef Kožíšek, CSc.
  
Označenie projektu: Slovensko-americká spolupráca 035/2002
Anglický názov: The HPLC Study of Enantioselective Separation
Using Molecular Modelling and Artificial Neural
Networks on Macrocyclic Chiral Selectors
Doba riešenia: 1.7.2002 - 30.6.2005
Partneri: Prof. Dr. Daniel W. Armstrong, Iowa State University
Koordinátor projektu: prof. Ing. Jozef Lehotay, DrSc.