Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Fakulta elektrotechniky a informatiky
Označenie projektu: ITU
Anglický názov: Proposal for Candidate Institution of Internet
Center Training Initiative (ITCI)
Slovenský názov: Iniciatíva vytvárania internetových tréningových
centier v rozvíjajúcich sa krajinách
Doba riešenia: 7.5.2001 - 31.12.2003
Koordinátor projektu: Viliam Podhorský
Pošty a telekomunikácie Slovenska
Koordinátor za STU: Doc. Ing. Gregor Rozinaj, CSc.
 
Označenie projektu: Open Society Foundation 6/236/01/13901
Slovenský názov: Program rozvoja zamestnancov v sektore vzdelávania
Doba riešenia: 1.9.2001 - 31.8.2002
Koordinátor za STU: Ing. Vajdová Alžbeta
doc. Ing. Mikuláš Huba, CSc.

Označenie projektu: Fotec - Bil.
Slovenský názov: Výchova odborníkov pre medicínske urýchľovače
Doba riešenia: 5.12.2002 - 30.6.2005
Partneri: Forschungs und Technologietransfer GmbG (A)
Koordinátor za STU: doc. Ing. Márius Pavlovič, CSc.


Fakulta architektúry

Označenie projektu: CTNS/SRCP grant for Europe
Anglický názov: Ethics, Planning and Religion
Slovenský názov: Etika, plánovanie a náboženstvo
Doba riešenia: 1.1.2002 - 31.5.2002
Koordinátor za STU: Dagmar Petríková, PhDr., CSc.
Ing. arch. Komrska Ján, CSc.
Ing. Anna Holmanová, CSc.

Označenie projektu: MVT 7/02
Anglický názov: Danube Docklands Zone in Bratislava
Slovenský názov: Virtuálny ateliér s využitím internetu
Zóna zimný prístav v Bratislave
Doba riešenia: 1.9.2001 - 31.12.2003
Koordinátor projektu: B. Arch. Adrian Dobson, UK
Partneri: University of Luton (UK)
Koordinátor za STU: Ing. arch. Igor Koščo, PhD.
   
Označenie projektu: MVTS 3/02
Anglický názov: Heritage for Future
Slovenský názov: Dedičstvo pre budúcnosť
Doba riešenia: 13.2.2002 – 31.12.2004
Partneri: Fondazione Romualdo del Bianco (IT)
Universita degli Studi Firenze (IT)
VUT Brno (CZ)
Bieloruská štátna polytechnická univerzita (BL)
Politechnika Warszawska (PL)
Politechnika Krakowska (PL)
Koordinátor za STU: doc. Ing. Eva Kráľová, PhD.


Matriálovotechnologická fakulta

Označenie projektu: Open Society foundation - G/276/02/61300
Anglický názov: Distance Education for Quality Systems
Managers and Quality Control Staff
Slovenský názov: Dištančné vzdelávania manažérov systémov kvality
a pracovníkov útvarov riadenia kvality
Doba riešenia: 1.9.2002 – 1.9.2003
Koordinátor za STU: prof. Ing. Alexander Linczényi, PhD.
   
Označenie projektu: Open Society Foundation - G/600/2000
Anglický názov: Pedagogical study of higher education teachers
Slovenský názov: Pedagogické štúdium vysokoškolských učiteľov
Doba riešenia: 1.9.1999 - 31.5.2002
Koordinátor za STU: Ing. Marianna Kundrátová, CSc.
 
Označenie projektu: Open Society Foundation - G/238/01/13901
Anglický názov: Internet distance course of social management
Slovenský názov: Internetový dištančný kurz sociálneho manažmentu
Doba riešenia: 1.9. 2001 - 1.9.2002
Koordinátor projektu: Dr. Ľubomír Holkovič

Označenie projektu: Open Society Foundation - G/357/02/61300
Anglický názov: Project management - course project manager
Slovenský názov: Projektový manažment - kurz projektový manažér
Doba riešenia: 1.11. 2002 - 30.9.2003
Partneri: Novitech, Košice
Softip, Košice
Koordinátor projektu: Ing. Ončák Peter