Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Bulharsko
Bulharská akadémia vied, Inštitút mechaniky v Sofii - (2000-2003) a MTF STU
Česká republika
Vysoká škola baňská - (2001- ) a SjF STU
VUT Brno - Ústav mechaniky těles (2000-2005) a MTF STU
ČVUT Praha - (2002-2007) a SjF STU

Francúzsko
ON Semiconductor Toulouse - (2000-2005) a FEI STU

Maďarsko
TU Budapešť, TU Viedeň - (1997-) a FA STU

Mexiko
La Univesidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Arquitectura - (2002-2007) a FA STU
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Ipn Unidad Saltillo - (2002 -2006) a FEI STU
Centro de Investigación y Desarollo de Technology Digital Tijuana - (2000-2003) a FEI STU

Nemecko
Institut fur Festkorper- und Werkstofforschung Dresden - (2002-) a MTF STU
Hochschule Anhalt - (1998-) a MTF STU
Brandenburgische Technische Universität Cottbus - (1996-) a MTF STU
Inštitút pre ekologický priestorový rozvoj Dresden - (1997 -) a FA STU
Martin Luther Universität Halle-Wittenberg - (1994-) a FCHPT STU
META Group - (2000-) a FEI STU
Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen - (1991-) a SjF STU
FernUniversität Hagen - (2000-2004) a FEI STU

Poľsko
Tadeusz Kosciuszko Military Academy - (2001-2007) a SjF STU

Rakúsko
TU Viedeň, TU Budapešť, - (1997-) a FA

Rusko
Sankt-Peterburska elektrotechnicka univerzita - (2001-) a MTF STU
Iževská štátna technická univerzita - (2001-2005) a MTF STU
Iževská štátna technická univerzita - (2000-2005) a SjF STU

Slovinsko
Strojnícka fakulta Univerzity v Ljubljane (1998-) a MTF STU

Veľká Británia
Faculty of Technology - Kingston University - (2002-2007) a FEI STU