Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Štatistika vzdelávacích projektov v roku 2001

Program rok SvF SjF FEI FCHPT FA MTF rekt. Spolu +-
Tempus 2000 2 2 5 1 1 2 3 16  
2001 2 1 6 1 1 1 3 15 -1
Leonardo 2000 1 1 3 0 1 0 0 6  
2001 1 5 6 1 1 1 0 15 +3
Socrates 2000 3 1 4 1 2 3 0 14  
2001 4 1 4 2 2 1 0 14 0
Ceepus 2000 3 0 2 4 1 3 0 13  
2001 3 2 2 4 1 3 0 15 +2
Akcia 2000 5 1 1 1 0 0 0 8  
2001 0 0 0 1 0 1 0 2 -6
Iné 2000 1 0 1 0 1 2 0 5  
2001 0 0 2 1 3 6 0 12 +7
Spolu 2000 15 5 16 7 6 10 3 62  
Spolu 2001 10 9 20 10 8 13 3 73 +11
+/-   -5 +4 +4 +3 +2 +3 0 +11