Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity
Stavebná fakulta
Označenie projektu: PL 023 00/01
Anglický názov: Reliability of Structures
Slovenský názov: Životnosť konštrukcií
Doba riešenia: 1999 – 2001
Koordinátor projektu: Technical University of Opole
Koordinátor za STU: prof. Ing. Jaroslav Kaiser, DrSc.
prof. RNDr. Ing. Mgr. Jozef Sumec, DrSc.
Označenie projektu: SK 042 00/01
Anglický názov: Fuzzy Control
Slovenský názov: Fúzne riadenie
Doba riešenia: 1999 - 2001
Koordinátor projektu: Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie SvF STU
Koordinátor: prof. RNDr. Radko Mesiar, CSc.
Označenie projektu: BG 0108 00/01
Anglický názov: Hydrotechnology
Slovenský názov: Hydrotechnológie
Doba riešenia: 1999 - 2001
Koordinátor projektu: Technical University in Sofia
Koordinátor za STU: doc. Ing. Andrej Šoltész, CSc.

Strojnícka fakulta
Označenie projektu: SK - 0119 - 01/02
Anglický názov: Inteligent Robotic Systems in the Scientific and
Pedagogical Processes at the Middle Europe Universities
Slovenský názov: Inteligentné robotizované systémy vo vedeckom výskume
a vzdelávaní na stredoeurópskych univerzitách
Doba riešenia: 2001- 2002
Koordinátor: Technická univerzita v Košiciach (SK)
Partneri: Technical University of Maribor (CR)
Politechnica of Krakow (PL)
Institute of Aurel Vlaicu University of Arad (R),
University of Oradea (R), University of Russe (B)
Koordinátor za STU: doc. Ing. Marián Tolnay, CSc.
Označenie projektu: H - 0137 - 01/02
Anglický názov: Quality Assurance, Function Tests, Simulation and
Monitoring of the Mechanical Drives
Slovenský názov: Zabezpečenie kvality, funkčné skúšky, simulácia
a monitorovanie mechanických pohonov
Doba riešenia: 2001- 2002
Koordinátor projektu: University of Miskolc, Hungary
Partneri: North University of Baia Mare (R)
University of Targu Mures (R)
University of Technology and Economics Budapest (HU),
Koordinátor za STU: doc. Ing. Marián Králik, CSc.

Fakulta elektrotechniky a informatiky
Označenie projektu: HR 006 00/01
Anglický názov: Neural and Knowledge Based Systems
Slovenský názov: Neurónové a vedomostne založené systémy
Doba riešenia: 1995 - pokračuje
Koordinátor proketu: University of Split, Croatia
Partneri: University of Zagreb (HR)
University of Ljubljana (SI)
University of Osijek, University of Split (HR)
Koordinátor za STU: doc. Ing. Ľubomír Šumichrast, CSc.
Označenie projektu: PL 0119-01/02
Anglický názov: Multimedia as Auxilary Tool in Teaching
of Electrical Engineering
Slovenský názov: Multimédium ako výrazný prostriedok
pri vyučovaní elektrotechniky
Doba riešenia: 2001 - 2005
Koordinátor projektu: Krystyna Stec, Inštitút teoretickej a priemyselnej
elektrotechniky a polytechniky Glywice, Poland
Partneri: University of West Bohemia (CZ)
Gheorge Asachi University of Iasi (RO)
Budapest University of Tecnology and Economics (HU),
University of Maribor (SI)
University of technology, Košice (SK)
Koordinátor za STU: prof. Ing. Ľudovít Klug, PhD.

Chemickotechnologická fakulta
Označenie projektu: PL 110 00/01
Anglický názov: International exchange of students and teachers
Slovenský názov: Medzinárodná výmena študentov a učiteľov
Doba riešenia: 1997 – 2001
Partneri: The University of Mining and Metallurgy, Krakow (PL),
The University of Graz (A)
The University of Ljubljana (SI),
The University of Pardubice
Koordinátor za STU: prof. Ing. Ján Mocák, DrSc.
Označenie projektu: SI 007 00/01
Anglický názov: Objective Measurements Technology in Textile
and Clothing Engineering
Slovenský názov: Technológia objektívnych meraní v textilnom
a odevnom inžinierstve
Doba riešenia: 1.1.2001 - 31.12.2001
Koordinátor projektu: Prof. Jelka Geršak, University of Maribor, Slovenia
Partneri: University of Zagreb (HR)
Technical University of Lodz, (PL)
Technical University of Liberec, (CZ)
Technical University of Budapest, (HU)
Technical College for the Light Industry, (HU)
Koordinátor za STU: doc. Ing. Michal Krištofič, CSc.
Označenie projektu: HU 115 00/01
Anglický názov: Biochemical Technologies
Slovenský názov: Biochemické technológie
Doba riešenia: 1998 - 2001
Koordinátor projektu: Szent István University, Faculty of Food Sciences, Budapest
Partneri: University of Ljubljana, Sofia University,
Mendel University of Agriculture and Foresty, Brno (CZ),
University of Agriculture in Nitra (SK),
Wroclaw University of Agriculture (PL),
Foresty and Renewable Natural Resources, Vienna (A),
University of Veterinary Medicine of Viena (A),
Politehnica University of Timisoara, Timisoara
Faculty of Economics and Social Sciences, Gödölö (HU)
Koordinátor za STU: doc. Ing. Daniela Smogrovičová, CSc.
Označenie projektu: SK 102 00/01
Anglický názov: Research and education in general and physical chemistry
Slovenský názov: Výučba a výskum v oblasti všeobecnej a fyzikálnej chémie
Doba riešenia: 1996 - trvá
Koordinátor: Katedra fyzikálnej chémie
Koordinátor za STU: prof. Ing. Andrej Staško, DrSc.

Fakulta architektúry
Označenie projektu: A 009 00/02
Anglický názov: The Rural Architecture
Slovenský názov: Mobility študentov – Architektúra vidieka
Doba riešenia: 1998 - 2003
Koordinátor projektu: Technical University Graz
Koordinátor za STU: prof. Ing. arch. Michal Šarafín, CSc.

Materiálovotechnologická fakulta
Označenie projektu: PL 013 00/01
Anglický názov: Computer Techniques in Metal Science
Slovenský názov: Počítačové metódy vo vede o materiáloch
Doba riešenia: 1996 – pokračuje
Koordinátor projektu: Silesian Technical University in Gliwice, Poland
Partneri: Technical University of Sofia (BLG)
University of Rousse (BLG)
University of West Bohemia (CZ)
Technical University Ostrava (CZ)
University of Miskolc (HU), University of Rijeka (HR),
University of Zagreb (HR)
Technical University of Cluj-Napoca (RO)
University of Ljubljana (SI), University of Maribor (SI),
TU Košice (SK),
Koordinátor za STU: prof. Dr. Ing. Marcel Žitňanský, DrSc.
Označenie projektu: A 0104 00/01
Anglický názov: Assembly Automation
Slovenský názov: Automatizácia montáže
Doba riešenia: 1999 - 2001
Koordinátor projektu: Technische Universität Wien, Austria
Partneri: Technical University of Budapest (HU)
University of Maribor (SI)
University of Zagreb (HR)
Technical University of Cluj-Napoca (RO),
TU Košice (SK)
Koordinátor za STU: prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.
Označenie projektu: PL 001 00/01
Anglický názov: Geometrical Surface Structure of Machine
Slovenský názov: Štruktúra stroja s geometrickým povrchom
Doba riešenia: 1999 - 2001
Koordinátor projektu: Kielce University of Technology, Poland
Partneri: Viena Technical University (A)
Czech Technical University of Prague (CZ),
Technical University of Brno (CZ)
Technical University of Ostrava (CZ),
University of Zagreb (HR), University of Maribor (SI),
Technical University of Kosice (SK),
University of Zilina (SK)
Koordinátor za STU: prof. Ing. Alexander Janáč, CSc.