Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Označenie projektu: 26s12
Nemecký názov: Optimierung des Verbrennungsprocess von
dem Stadtpunkt Umweltschutzes
Slovenský názov: Optimalizácia spaľovacieho procesu z hľadiska ochrany životného prostredia
Doba riešenia: 1.4.1999 – 31.12.2001
Koordinátor projektu: Prof. Hermann Hofbauer, Technische Universität Wien
Koordinátor za STU: Ing. Anna Zemanovičová, CSc.

Materiálovotechnologická fakulta

Označenie projektu: 36s6
Nemecký názov: Austauschbau und Nanotechnologien
Slovenský názov: Vymeniteľnosť a nanotechnológie
Doba riešenia: 15.11.2001 – 15.11.2002
Koordinátor projektu: Prof. Dr. Peter Herbert Osanna, Dr.h.c., Technische Universität Wien
Koordinátor za STU: Prof. Ing. Alexander Janáč, CSc.