Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity
Ústav manažmentu
   
Označenie projektu: 60900015
Anglický názov: Brownfield Redevelopment in the Visegrad Countries
Slovenský názov: Revitalizácia brownfieldov vo Vyšehradských krajinách
Doba riešenia: 1.3.2010 - 28.2.2013
Partneri: CZ, VSB Ostrava
  PL, TU Gdansk
Koordinátor projektu: doc. PhDr. Dagmar Petríková, PhD.
   
Označenie projektu: IVF 10940187
Anglický názov: The Anatomy of the Street
Slovenský názov: Anatómia ulice
Doba riešenia: 1.1.2010 - 31.12.2010
Koordinátor projektu: HU, Hungarian Contemporary Architecture Centre Budapest
Partneri: CZ, Multicultural Center Prague
  PL, TU Warszaw
Koordinátor za STU: doc. PhDr. Dagmar Petríková, PhD.