Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

SOCRATES - THEMATIC NETWORK
 
Stavebná fakulta  
 
Označenie projektu:  230355-CP-1-FR-ERASMUS-TN 
Anglický názov:   EUCEET III European Civil Engineering Education and Training
Slovenský názov:   EUCEET III Európske vzdelávanie a výchova v stavebníctve
Doba riešenia:  1.10.2006 - 31.12.2010
Partneri:  FR, Ecole Nationale des Ponts et Chaussées 
  106 stavebných fakúlt, profesných organizácií a zväzov z Európy 
Koordinátor za STU:  doc. Ing. Jozef Dický, PhD.