Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity
Fakulta elektrotechniky a informatiky
 
Označenie projektu:             NIL - I - 004 (CryptoCom) 
Anglický názov:                  Development of Norwegian - Slovak cooperation in cryptology 
Slovenský názov:  Rozvoj nórsko - slovenskej spolupráce v kryptológii 
Doba riešenia:  01.07.2008 - 30.09.2010 
Partneri:  NO, University of Bergen, Fakulty of Mathematics and Natural Sciences, Dept. of Informatics, Professor Tor Helleseth
Koordinátor projektu: prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD. 
   
Označenie projektu:             NIL - I - 007 - d 
Anglický názov:   Enhancing NO - SK Cooperation in Automatic Control (ECAC)
Slovenský názov:   Podpora NO - SK spolupráce v automatickom riadení
Doba riešenia:   01.10.2009 - 28.02.2011
Koordinátor projektu:
prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.