Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity
Stavebná fakulta
 
Označenie projektu: NIL - SK - 0013
Anglický názov: Slovakian adoption of tools and software for energy certification, auditing and monitoring of buildings
Slovenský názov: Slovenská adopcia nástrojov a softvéru pre energetickú certifikáciu, audity a monitoring budov
Doba riešenia: 30.04.2008 - 28.02.2010
Partneri: NO, ENSI, Oslo
Koordinátor projektu: prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
   
Označenie projektu: SK0023
Anglický názov: Establishment of a Slovak centre of excellence for utilization of renewable energy sources
Slovenský názov: Vytvorenie centra excelentnosti pre využívanie obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku
Doba riešenia: 01. 03. 2008 - 30.4.2011
Koordinátor projektu: doc. Ing. Igor Bodík, CSc.