Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity
Fakulta architektúry
 
Označenie projektu:   2008 - 2448/001- 001 
Anglický názov:    TwoEA - M - Enhancing Attractiveness of Environmental Assessment and Management of Higher Education
Slovenský názov:  Zvýšenie atraktivity vysokoškolského vzdelania v oblasti environmentálneho hodnotenia a manažmentu 
Doba riešenia:   01.01.2009 - 01.01.2011 
Koordinátor projektu:  UK, Thomas Fischer, University of Liverpool 
Koordinátor za STU:   Doc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD.