Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity
Stavebná fakulta
   
Označenie projektu:  CII-BG-0022-04-0809 
Anglický názov: Teaching and  Learning Civil Engineering in European Context
Slovenský názov: Výučba odboru stavebníctvo v Európskom kontexte 
Doba riešenia: 01.01.2008 - 31.12.2010 
Koordinátor projektu:  BG, Prof. Dr. Eng. Maria Mavrova-Guirguinova, University of Architecture
Koordinátor za STU: Prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD. 
   
Strojnícka fakulta
 
Označenie projektu:   CII-HU-0028-02-0708 
Anglický názov:  Active Methods in Teaching and Learning Mathematics 
Slovenský názov:  Aktívne metódy pri učení a štúdiu matematiky 
Doba riešenia:  01.09.2009 - 31.08.2010 
Koordinátor projektu:   HU, Dr. Péter Kortesi, Miskolc University
Koordinátor za STU:  doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc. 
   
Označenie projektu:  CII-RS-0304-02-0910
Anglický názov:  Technical Characteristics Researching of Modern Products in Machine Industry (Machine Design, Fluid Technics and Calculations) with the Purpose of Improvement Their Market Characteristics  
Slovenský názov:  Výskum technických charakteristík moderných strojárenských výrobkov (konštruovanie strojov, fluidná technika a výpočty) pre zlepšenie ich trhových charakteristík a lepšieho uplatnenia na trhu
Doba riešenia:  1.1.2008 - 31.12.2010
Koordinátor projektu:  RS, Universitet Novi Sad, Siniša Kuzmanovič
  RO, Efime Murgu University of Resita
  PL, Poznan University of Technology
  BIH, Institute of Mechanical Technology, University of Banja Luka
  BG, University of Chemical Technology and Metallurgy Ruse
  HU, Budapest University of Technology and Economics, Department of Machine and Product Design
  CZ, Technical University of Liberec, Faculty of Mechanical Engineering
  MK, University Sts.Cyril and Methodius, Skopje
Koordinátor za STU: prof. Ing. Miroslav Vereš, PhD.