Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Stavebná fakulta
   
 Označenie projektu: ASIA LINK
 Anglický názov:   Asia Link
 Slovenský názov:  Ázia link
 Doba riešenia:  01.09.2008 - 30.09.2010
 Koordinátor za STU:  prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD.
   
 Označenie projektu: Mobilities
 Anglický názov:   Baltic University Program
 Slovenský názov:  Baltický univerzitný program
 Doba riešenia:  07.12.2003 - 31.12.2010
 Koordinátor za STU:  doc. Ing. Silvia Kohnová, PhD.
 
Strojnícka fakulta
 
 Označenie projektu:  EU/US ATLANTIS No 2008 - 1767 / 001 - 001 CPT USMOBI
 Anglický názov:    Advanced International Studies in Mechanics of Micro - & Nanosystems
 Doba riešenia:  01.01.2008 - 31.12.2012
 Koordinátor za STU:  prof. Ing. Pavel Élesztös, PhD
   
 Označenie projektu:  HUSK 0801/1.7.1/0125
 Anglický názov:   Waste Economy Boundlessly
 Slovenský názov:  Odpadové hospodárstvo bez hraníc 
 Doba riešenia:  05.09.2009 - 14.09.2010
 Koordinátor za STU:  doc. Ing. Ľudovít Kolláth, CSc.
   
Fakulta elektrotechniky a informatiky
   
 Označenie projektu:  ENEN SK-JAP
 Anglický názov:   European Japanese exchange project in nuclear discipline
 Slovenský názov:  Európsko japonský výmenný projekt v jadrovej disciplíne
 Doba riešenia:  01.11.2009- 01.11.2012
 Koordinátor za STU:  doc. Ing. Ján Haščík, PhD.
 
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
   
 Označenie projektu:  147 - 063
 Anglický názov:   Euro - Asia Partnership for Development of Human Resources Capacity of Engineering Education in Afghanistan
 Slovenský názov:  Euro -ázijské partnerstvo pre rozvoj capacity ľudských zdrojov v inžinierskom vzdelávaní v Afganistane
 Doba riešenia:  01.08.2008 - 30.12.2010
 Koordinátor za STU:  doc. Ing. Juma Haydary, PhD.