Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Stavebná fakulta  
   
Označenie projektu:    230355 – CP – 1 – FR – ERASMUS - TN
Anglický názov:   EUCEET III – European Civil Engineering education and training III
Slovenský názov:  EUCEET III – Európske vzdelávanie a výchova v stavebníctve III
Doba riešenia:  01.10.2006 - 31.12.2010
Koordinátor projektu: prof. Marie-Ange Cammarota
Koordinátor za STU:  Doc. Ing. Jozef Dický, PhD
   
Fakulta informatiky a informačných technológií 
   
Označenie projektu:    ETN-142399-LLP-1-2008-1-BG-ERASMUS-ENW  
Anglický názov:  European Thematic Network for Teaching, Research and Innovations in Computing Education (ETN TRICE) 
Slovenský názov:     Európska tematická sieť pre výuku, výskum a inovácie vo vzdelávaní v Informatike 
Doba riešenia:   01.10.2008 - 30.09.2011 
Koordinátor projektu:   Angel Sotirov Smrikarov 
Koordinátor za STU:  Prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.